Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Дейнека Тетяна Анатоліївна Економіки та міжнародних економічних відносин
Дем'яненко Наталія Василівна Підприємництва і права
Демиденко Леся Миколаївна Економіки та міжнародних економічних відносин
Дереза Владислав Вікторович Фізичного виховання і спорту
Дивнич Ольга Дмитрівна Економіки та міжнародних економічних відносин
Диченко Оксана Юріївна Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Дінець Ольга Миколаївна Селекції, насінництва і генетики
Дмитренко Надія Іванівна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Дмитриков Валерій Павлович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Довгопол Володимир Федорович Хірургії та акушерства
Долгін Олександр Сергійович Паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна Економічної теорії та економічних досліджень
Дорофєєв Олександр Вікторович Публічного управління та адміністрування
Дорошенко Андрій Петрович Економічної теорії та економічних досліджень
Дорошенко Ольга Олександрівна Фінансів, банківської справи та страхування

Сторінки