Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Шерстюк Любов Миколаївна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Шерстюк Олена Леонідівна Захисту рослин
Шкурупій Ольга Всеволодівна Економіки та міжнародних економічних відносин
Шовкова Оксана Володимирівна Рослинництва
Шокало Наталія Сергіївна Селекції, насінництва і генетики
Шостя Анатолій Михайлович Технології виробництва продукції тваринництва
Шпилька Микола Миколайович Безпеки життєдіяльності
Штепа Анастасія Львівна Гуманітарних і соціальних дисциплін
Шульга Людмила Володимирівна Маркетингу
Шульженко Ірина Вадимівна Менеджменту ім. І.А. Маркіної
Шупта Ірина Миколаївна Публічного управління та адміністрування
Щербакова Наталія Сергіївна Паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Щетініна Тетяна Олексіївна Публічного управління та адміністрування
Юрченко Світлана Олександрівна Селекції, насінництва і генетики
Юхно Віктор Миколайович Харчових технологій

Сторінки