Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Вовк Микола Олександрович Менеджменту ім. І.А. Маркіної
Авраменко Наталія Олексіївна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Аксюк Валентин Вікторович Інформаційних систем та технологій
Антонець Анатолій Вікторович Загальнотехнічних дисциплін
Антонець Марина Олексіївна Рослинництва
Антонець Олександр Анатолійович Рослинництва
Антонюк Марина Анатоліївна Гуманітарних і соціальних дисциплін
Аранчій Валентина Іванівна Фінансів, банківської справи та страхування
Арендаренко Володимир Миколайович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Баган Алла Василівна Селекції, насінництва і генетики
Баган Надія Валеріївна Менеджменту ім. І.А. Маркіної
Бараболя Ольга Валеріївна Рослинництва
Барат Юрій Михайлович Селекції, насінництва і генетики
Баташова Марія Євгенівна Селекції, насінництва і генетики
Безкровний Олександр Валентинович Фінансів, банківської справи та страхування

Сторінки