Вовк Микола Олександрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту ім. І.А. Маркіної

Посада: 

Асистент

Контактна інформація: 

ауд. 487

E-mail: wowkkola@gmail.com
            mykola.vovk@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія  (Микола Вовк)
• ORCID ID  (0000-0001-8173-0918)

Викладає навчальні дисципліни:  «Енергетичний менеджмент», «Управління інноваціями», «Лідерство та управління організаційною культурою»


Науково-дослідна робота здійснюється за темами: «Технологічний менеджмент підприємств агропродовольчої сфери», «Економічна безпека підприємств»

Освіта

У 2012 р. закінчив Полтаський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, спеціальність «Історія», кваліфікаці – історик. Вчитель історії. Вчитель правознавства. У 2013 р. закінчив з відзнакою Полтавський університет економіки і торгівлі, спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», кваліфікація – магістр з товарознавства і комерційної діяльності.

Аспірантура

навчання в аспірантурі ПДАУ з 1.09.2018 р. по теперішній час за спеціальністю 073 «Менеджмент». Тема дисертаційного дослідження: «Технологічний менеджмент в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери».

Досвід роботи

 вересень 2012 р. – вересень 2018 р. - викладач циклової комісії комерційних дисциплін Полтавського кооперативного коледжу.
З  вересня  2021 р. працює на кафедрі менеджменту ім. І.А.Маркіної на посаді асистента.

Підвищення кваліфікації

  • Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника (відповідно до акта кваліфікаційної комісії від «28» листопада 2019 року № 3 може здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально-спрямованих дорадчих послуг з питань торгівлі), 28.11.2019р.
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Назва роботи: «Роль навчальної дисципліни «Лідерство та управління організаційною культурою» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери, 60 год., 25.10-05.11.2021, свідоцтво від 05.11.2021, № СС 00493706/015196-21

Стажування

З 1 липня 2020 року по 30 вересня 2020 року пройшов стажування у Вищій школі управляння охороною праці в Катовіцах, «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах»   у кількості 180 годин (6 ECTS)

Публікації

Має понад 37 опублікованих праць
Основні публікації за напрямом представлені в додатку.

Список публікацій: 

Обов'язки

Координатор з питань етики та академічної доброчесності ННІ економіки, управління, права та ІТ.

Факультети: