Корінний Сергій Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Біотехнології та хімії

Посада: 

доцент кафедри біотехнології та хімії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Вчені звання: 

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет
Навчальний корпус №1
Кафедра біотехнології та хімії
Кабінет викладачів кафедри
е-mail: serhii.korinnyi@pdaa.edu.uа

            korinny_sergey@ukr.net

 

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія (Sergii Korinnyi)
• ORCID ID (0000-0002-1649-3079)
• Scopus (57188828812)

Викладає дисципліни на факультеті агротехнологій та екології

  1. Біологія клітин і тканини (ББ 1 курс деної форми навчання)
  2. Неорганічна та органічна хімія (Агро 1 курс денної форми навчання)
  3. Фізико-хімічні методи аналізу (ББ 2 курс, Агро 2 курс скороченого терміну навчання, факультетська вибіркова дисципліна)
  4. Загальна біотехнологія (ББ 2 курс денної форми навчання)
  5. Основи біотехнології (Агро 2 курс скороченого терміну навчання)
  6. Неорганічна та органічна хімія (Агро 1 курс скороченого терміну навчання, заочна форма)
  7. Фізико-хімічні методи аналізу (Агро 2 курс заочної форми навчання)
  8. Фізична і колоїдна хімія (Агро 1 курс заочної форми навчання)

факультеті ветеринарної медицини

  1. Біохімія з основами фізичної та колоїдної хімії 

Освіта

Полтавський Державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, cпеціальність "Біологія та хімія", кваліфікація: "учитель біології та хімії" (1996 р.)

Докторантура

Інститут свинарства імені О.В. Квасницького Української академії аграрних наук.

Тема кандидатської дисертації: "Популяційна генетична характеристика великої білої породи свиней за різними типами молекулярно-генетичних маркерів" (2011),

спеціальність 03.00.15 – генетика.

Досвід роботи

1996-1999 рр. Вчитель біології та хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Солониця, Козельщинський район, Полтавська область.

2002 р. Старший лаборант Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького Української академії аграрних наук.

2002 - 2007 Головний спеціаліст з питань охорони праці в Інституті свинарства імені О.В. Квасницького Української академії аграрних наук.

2007 - 2008 Молодший науковий співробітник відділу селекції та генетики Інституту свинарства імені О.В. Квасницького Української академії аграрних наук.

2008 - 2011 Науковий співробітник відділу селекції та генетики Інституту свинарства імені О.В. Квасницького Української академії аграрних наук.

з 2011 р. по т.ч. - старший науковий співробітник відділу селекції та генетики Інституту свинарства та сільськогосподарського виробництва Національної академії аграрних наук України.

Знання мов

українська, російська, англійська.

Підвищення кваліфікації

Університет західної англії (UWE) 2014
Інститут тваринництва НААН України (генетика с.-г. тварин) 2015
Інститут тваринництва НААН України (розведення та селекція с.-г. тварин) 2016.

Участь у міжнародних проектах

2009-2010 Учасник двостороннього проекту Інституту свинарства імені О.В. Квасницького Української академії аграрних наук та університету Капошвар (Угорщина) Назва: «Внесення ознак якості м’яса до селекційних програм в Україні та Угорщині». 

2012-2014 рр. Член української групи проекту EXELMEAT Марі Кюрі 7-ї рамкової програми.

2015-2020  COST-IPEMA ‘Інноваційні підходи до виробництва свинини з некастрованими кнурами’ (CA 15215)

Здобутки

Диплом кандидата наук 2011
Атестат старшого наукового співробітника 2015

Публікації

Понад 50 наукових статей, тез, патентів, з них 2 в БД Scopus та 1 в БД PubMed.

Основні публікації:
1. V. N. Balatsky, K. F. Pochernyaev, T. V. Buslyk, O. S. Dykan, S. N. Korinnyi, R. N. Pena, O. Doran. Sequence variation in the cathepsin B (CTSB), L (CTSL), S (CTSS) and K (CTSK) genes in Ukrainian pig breeds / Global Journal of Animal Breeding and Genetics. – 2015. – Vol. 3 (3), pp. 117-124/
2. V. Balatsky, I. Bankovska, R. N. Pena, A. Saienko, T. Buslyk, S. Korinnyi, O. Doran. Polymorphisms of the Porcine Cathepsins, Growth Hormone-Releasing Hormone and Leptin Receptor Genes and Their Association with Meat Quality Traits in Ukrainian Large White Breed / Mol Biol Rep (2016) 43:517–526.
3. Mykyta Peka, Viktor Balatsky, Sergii Korinnyi, Artem Saienko. Phylogenetic Affinity of Rat and Some Mammalian Species Metallothionein Genes Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 2021, № 6, pp. 103-108.
4. V. N. Balatsky, Y. K. Oliinychenko, T. V. Buslyk, I. B. Bankovska, S. N. Korinnyi, A. M. Saienko, K. F. Pochernyaev Associations of QTL Region Genes of Chromosome Two with Meat Quality Traits and Productivity of the Ukrainian Large White Pig Breed Cytology and Genetics, 2021, Vol. 55, No. 1, pp. 53–62.

Факультети: