Кайнаш Алла Петрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Харчових технологій

Посада: 

доцент кафедри, кандидат технічних наук, Doctor of Philosophy (PhD), доцент

Вчені звання: 

доцента присвоєно у 2011 р.

Контактна інформація: 

email: kajnash66ap@gmail.com  

          alla.kainash@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта

У 1986 році закінчила Полтавський технікум м’ясної промисловості за спеціальністю «Технологія м’яса і птахопродуктів». В 1992 році закінчила денне відділення Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія м’яса і м’ясопродуктів».

Аспірантура

У 2003-2008 рр. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва в Одеській національній академії харчових технологій.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування на тему «Технологія м’ясних продуктів з овочевими добавками».

 

Досвід роботи

- після закінчення технікуму працювала головним технологом Лебединського м’ясокомбінату Сумської області;
- з 1992 р. працювала старшим лаборантом кафедри технології та організації харчових виробництв ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», а з 1997 р. - майстер виробничого навчання вищевказаної кафедри;
- з 1997 - 2003 р.р. – керівник виробничої практики ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- з 2003 року – асистент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ;
- з 2010 р. по 2018 р. – доцент кафедри товарознавства продовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
- з вересня 2018 року доцент кафедри харчових технологій Полтавської державної аграрної академії.

 

Знання мов

українська – вільно, російська – вільно, англійська – зі словником

Підвищення кваліфікації

1. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Центр тренінгових технологій навчального центру ПУЕТ, свідоцтво про підвищення кваліфікації №311/2014 від 12 травня 2014 р., тема: «Організація дистанційного навчання нормативних дисциплін з циклу практичної та прикладної підготовки», (15.01.2014 р. - 15.02.2014 р.)
2. Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 36627007/405-16, «Комп’ютерні системи та мережі» від 21.12.2016 р. (03.10.2016 р. - 21.12.2016 р.)
3. ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. Курси з використанням тренінгових технологій навчання. Свідоцтво ПК 36627007/405-16 від 21.12.2016 р.  (05.10.2016 р. - 25.04.2017 р.)
4. Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, м. Київ. Свідоцтво №7/2133 від 26.01.2019 р., тема: «Контроль якості та безпечності м’яса та м’ясних продуктів», (14.01.2019 р. - 26.01.2019 р.).
5. ПДАА. Науково-методична конференція : Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій. Сертифікат СС00493014/000046-20, реєстраційний номер 46, (26-27 лютого 2020 р.).
6. Варненський університет менеджменту (Болгарія). Сертифікат № 245 / 15.09.2020 р., тема: «Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації інноваційного освітнього простору»,  (25.08.2020 р. - 15.09.2020 р.)
7. Czech Technical University in Prague. International scientific and practical conference: «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions», Certificate of participation. «Research of the process of isolation of free unsaturated fatty acids by subcritical water», (September 25-26, 2020).
8. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти. Семінар "Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація" 24 листопада 2020 року. Сертифікат  (6 годин).
9. ПДАА. Науково-методична конференція : Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації. Сертифікат СС00493014/000294-21, реєстраційний номер 294. Тема доповіді «The role of digital transformations in the training specialists of food technology»,  (24-25 лютого 2021 р.), обсяг – 12 годин.
10. Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технічного парку та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». Сертифікат міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінар) ES №5354/2020 видане 22 березня 2021 року.  Тема стажування: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google Meet, Google Classroom», (15-22 березня 2021 р.), обсяг – 45 годин.
11. ПДАУ. Науковий семінар : «Нові тренди та світові тенденції у технологіях зберігання сировини та виробництва харчової продукції». Сертифікат №СС00493014/000542-21 від 30 березня 2021 року. Тема доповіді «Сучасні підходи до виробництва м'ясних напівфабрикатів функціонального призначення», (30 березня 2021 р.), обсяг – 3,5 години.
12. ПДАУ. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв». Сертифікат №СС00493014/001363-21 від 21 грудня 2021 року, реєстраційний номер 1363. Тема доповіді «Використання вторинної рослинної сировини в харчових продуктах»,  (21 грудня 2021 р.),  обсяг – 6 годин.

Публікації

Має понад 95 наукових праць (в тому числі 5 монографій, з яких 1 - одноосібна), 7 патентів на корисну модель, 2 авторських свідоцтва, 4 нормативні документа (ТУ та ТІ), більше 40 навчально-методичних видань, з них 3 посібника з грифом МОН, курс лекцій, 7 навчально-методичних посібників.

Електронний репозитарій

Список публікацій: 

Обов'язки

Координатор практики зі спеціальності Харчові технології з вересня 2020 року.

Куратор двох академічних груп спеціальності 181 Харчові технології: ХТ-31, ХТ-11 (стн).

 

Факультети: