Калініченко Олександр Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Вчені звання: 

Доцент.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 476

тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

e-mail: oleksandr.kalinichenko@pdaa.edu.ua

Дата народження: 1 жовтня 1976 року.

З 1 вересня 2005 року працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства, з 2 вересня 2019 року – на посаді доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Основні навчальні дисципліни: “Національна економіка”, “Економіка підприємства”, “Інноваційний розвиток підприємства”, “Економіка і організація енергоощадження”. Крім цих дисциплін, за час роботи на кафедрі викладав такі дисципліни, як “Макроекономіка”, “Аналіз національної економіки”, “Мікроекономіка”.

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри Полтавської державної аграрної академії з тем: “Розробити наукові напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання” (0111U002780) та “Розробити напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення” (0111U002781).

Освіта

У 2002 році закінчив Полтавську державну аграрну академія за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобув кваліфікацію економіста-менеджера.
У 2010 році закінчив Полтавську державну аграрну академію (Інститут післядипломної освіти) зі спеціальності “Економіка підприємства” та здобув кваліфікацію “Спеціаліст з економіки підприємства”.

Аспірантура

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Оцінка і шляхи підвищення економічної та енергетичної ефективності виробництва цукрових буряків” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і отримав відповідний науковий ступінь кандидата економічних наук.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 18 років (Полтавська державна аграрна академія).


Постійно здійснюється підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських стипендіальних програмах та конкурсах, а саме:
1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Міністерства освіти і науки України.
2. Конкурсі молодих учених, спеціалістів і студентів на кращу наукову роботу, що проводився Інститутом стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”.
3. Конкурсі студентських наукових робіт Фонду В. Пінчука “Завтра. UA”.
4. Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, що проходить у рамках Міжнародного благодійного Фонду “Україна 3000”.
5. Всеукраїнському проекті “Україна сьогодні: Новий старт. Економічний і соціальний розвиток” за підтримки Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВМГО “Студентська республіка”.
6. Всеукраїнському конкурсі студентських проектів економічних реформ за підтримки Всеукраїнської спілки вчених-економістів та Національної академії наук України.
7. Конкурсі студентських наукових робіт з тематичного напряму: “Сталий розвиток за участі місцевих громад” за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.
8. Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
9. Конкурсі есе Фонду братів Кличків та Фонду Конрада Аденауера в рамках спільного проекту “Оздорови суспільство”.
10. Конкурсі на кращу наукову роботу Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону та обласного наукового студентського товариства.
Підготовлено 412 студентів Полтавської державної аграрної академії для участі в наукових конкурсах, з них підготовлено 433 наукові роботи, 119 перемог в наукових конкурсах.

 

Знання мов

Українська, російська, англійська зі словником.

Підвищення кваліфікації

  1. Підвищення кваліфікації в Полтавській державній аграрній академії “з педагогіки вищої школи (інтегрований курс теорії навчання та виховання, основ педагогічної майстерності та новітніх освітніх технологій)”, 2003 р.
  2. Підвищення кваліфікації в Полтавській державній аграрній академії за напрямом “Педагогіка вищої школи”, свідоцтво про підвищення кваліфікації № 37, 06.04.2007 р.
  3. Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного аграрного університету за напрямом “Начальники навчальних частин ВНЗ III-IV рівнів акредитації”, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 408581, 06.04.2007 р.
  4. Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Національного аграрного університету за напрямом “Впровадження системи дистанційного навчання в аграрних ВНЗ”, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 460656, 26.10.2007 р.).
  5. Підвищення кваліфікації в ННІ післядипломної освіти Полтавського університету споживчої кооперації України за напрямом “Економіка підприємства”, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 490023, 12.06.2009 р.
  6. Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 911512, тема: “Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни Економіка і організація енергоощадження”, 28.02.2014 р.
  7. Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000961-16, тема: “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні дисципліни Національна економіка, Інноваційний розвиток підприємства”, 30.09.2016 р.
  8. Підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, UNIDO (ЮНІДО), свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003696-17, № 3696, тема: “Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих та середніх підприємствах України”, 23.06.2017 р.
  9. Полтавська державна аграрна академія, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 74, ідентифікаційний номер 2803313979, 28.11.2019 р.

Участь у міжнародних проектах

За замовленням закордонних установ брав участь у виконанні НДДКР (проект “Pellets for Power Sustainable Biomass in Ukraine” за грантом уряду Королівства Нідерландів).

Проект ПРООН і ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, 2013 – 2015 рр.

Участь у всеукраїнських проектах:
Проект прикладного дослідження МОН НДДКР “Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України”, 2017 – 2019 рр.

Здобутки

За науковий пошук та вагомий внесок у розвиток науки неодноразово нагороджений грамотами та дипломами Міністерства освіти і науки України, Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”, Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, міського голови м. Полтави, ректора Полтавської державної аграрної академії.

Отримано 2 золоті медалі на Міжнародній виставці винаходів (Польща) та Міжнародному салоні винаходів і нових технологій “Новий час” (Україна).

Публікації

Автор 105 публікації наукового та 26 праць навчально-методичного характеру, 2 патентів, 10 авторських свідоцтв на наукові твори, 7 монографій, 6 навчальних посібників: “Мікроекономіка. Практикум”, “Мікроекономіка. Практикум”, “Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник”, “Макроекономіка. Практикум”, “Макроекономіка. Навчально-методичний посібник”, “Економіка підприємства. Практикум”.

Список публікацій: 

Обов'язки

Координатор наукової підготовки здобувачів вищої освіти до участі у наукових конкурсах.

Куратор здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності "Економіка".

Факультети: