Баташова Марія Євгенівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

Доцент кафедри селекції, насінництва і генетики

Науковий ступінь: 

Кандидат біологічних наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: maria.batashova@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, спеціальність «Вчитель біології, екології та валеології» (2000)

Аспірантура

Аспірантура, Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, спеціальність 03.00.15 генетика. Тема: «Успадкування деяких маркерних ознак гороху та їх взаємозв’язок із продуктивністю», (2000 -2003 рр.)

Досвід роботи

• З 2010 року – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики;
• З 2003 року – науковий співробітник Науково-дослідного Iнституту агрономії;
• З 2005 року – старший викладач кафедри селекції, насінництва та генетики;
• 2003 року – асистент кафедри селекції, насінництва та генетики.

Знання мов

українська, російська, англійська.

Підвищення кваліфікації

• курси підвищення кваліфікації з методики викладання біологічних дисплін Національного університету біоресурсів і природокористування (2014р.);

Стажування

Лабораторія біотехнології, Науково-дослідний центр провінції Ено, Бельгія. (2005)

Участь у міжнародних проектах

• Стажування в лабораторії біотехнології Центра агрономічних досліджень провінції Ено (Бельгія). (2005, 2015 рр.);

Здобутки

• член Европейської асоціації з селекції рослин EUCARPIA з 2009 року;
• одержано диплом кандидата біологічних наук (2006 р.).

Публікації

• співавтор навчального посібника «Селекція та генетика окремих культур» (2008 р.)
• автор та співавтор методичних вказівок до навчально-методичних комплексів кафедри селекції, насінництва та генетики; 
• за результатами наукової роботи опубліковано: 15 фахових наукових статтей, з них – 4 одноосібні, інші – у співавторстві з іншими науковцями; 18 тез конференцій.

Обов'язки

• викладання дисциплін: Генетика, Спеціальна генетика, Генетика систем розмноження рослин, Основи біотехнології рослин, Біотехнологія в агросфері, Біотехнологія в насінництві, Біотехнологія в рослинництві, Генетичні ресурси рослин;
• співвиконавець державної наукової тематики по створенню нових сортів гороху;
• організація та проведення наукових конференцій з питань генетики та селекції;
• куратор студентів 1 групи магістрів другого року навчання факультету агротехнологій та екології.

Факультети: