Бараболя Ольга Валеріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Вчені звання: 

присвоєння вченого звання доцента (2013 р.)

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 44,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (066) 7284495
e-mail: olga.barabolia@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

- Уманський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація – «Вчений агроном», 1993 р.
- кандидат сільськогосподарських наук, наукова спеціальність 06.01.09 – рослинництво. Тема: «Вплив агроекологічних факторів на врожайність та якість пшениці ярої твердої в умовах Лівобережного Лісостепу»
- Полтавський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах, 1999 р.
- Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії з спеціальності «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», кваліфікація інженер-технолог, 2015 р.

Докторантура

3 2015 року здобувач наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 - рослинництво

Досвід роботи

 • - з 1995 по 2000 рік працювала спеціалістом першої категорії в управлінні праці та соціального захисту населення Гайворонської адміністрації Кіровоградської області;
 • - з 2000 по 2004 рік начальником відділу персоніфікації пільгової категорії населення в управлінні праці та соціального захисту населення Гайворонської адміністрації Кіровоградської області;
 • - із 2004 по 2006 рік – асистент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської аграрної академії;
 • - 2006-2009 рр. – старший викладач кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;
 • - 2009 р. – старший викладач кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії;
 • - із 2010 р. – доцент кафедри рослинництва Полтавської державної аграрної академії

Знання мов

українська, російська - вільно, англійська - зі словником

Підвищення кваліфікації

 • складання кандидатського інституту з філософії, 2005 р.
 • складання кандидатського іспиту з англійської мови, 2006 р.
 • складання кандидатського іспиту з рослинництва, 2007 р.
 • захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.09. – рослинництво, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва, м.Харків, 2009 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (2011 р.).
 • Національний інститут винограду і вина «Магарач» (2012 р.).
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва (2014 р.).
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва (2017 р.).
 • посвідчення № 1284 від вересня 2018 р. про те, що 10 вересня 2018 р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при Полтавській державній аграрній академії щодо володіння державною мовою;
 • курси з вивчення, експлуатації та впровадження інформаційної системи Soft.Farm (сертифікат №Б000059) (2017 р.);
 • кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника з надання соціально-спрямованих дорадчих послуг з питань агрономії, №29 від 30.10.2019 р.; 
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Свідоцтво СС00493706/06/012433-20 від 9 жовтня 2020 року.

Стажування

 • Полтавська державна аграрна академія Інститут післядипломної освіти та дорадництва курси підвищення кваліфікації: «Охорона навколишнього середовища в ЄС та України», 2008 р.
 • ТОВ «Лан-Агро» Глобинського району Полтавської області.
 • Варненський університет менеджменту (Болгарія) у 2018 році.

Участь у семінарах

 • участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» від 16 червня 2020 року м. Київ СС38282994/0643-20;
 • участь у міжнародній науково-практичній конференції «Scientific achievements of modern society» від 24-26 червня 2020 р. м. Ліверпуль;
 • участь у 52-й науково-методичній конференції викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» від 24-25 лютого  2021 р. м. Полтава;
 • участь у міжсекторальній дискусії онлайн на тему:  «Ягідний агробізнес: національні та міжнародні тренди» від 16 листопада  2021 р. м. Полтава, ПДАУ.

Здобутки

 • одержано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2009 р.);
 • одержано атестат доцента кафедри рослинництва (2013 р.);
 • нагороджена грамотами та подяками Полтавської державної агарної академії (2004-2017 рр.)
 • нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки (2011 р.)
 • нагороджена грамотою та орденом міського голови м. Полтави (2015 р.);
 • нагороджена грамотами Департаменту агропромислового комплексу (2014 - 2016 рр.)
 • нагороджена Почесною Грамотою та оголошена подяка обласної ради Полтавської обласної ради  (2019 р.);
 • отримано патенти на корисні моделі:
 1. № 135974 склад хліба пшеничного «Козацький»;
 2. № 131930 склад хліба пшеничного «Богатирський»;
 3. № 143801 склад хліба пшеничного;
 4. № 142655 композиція хліба «Шотландський»;
 5. № 145707 склад хліба пшеничного «CALABAZA»

Публікації

 • опубліковано 35 наукових статей, із них 25 - у фахових виданнях;
 • видано 12 методичних праць і 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України;
 • співавтор 6 монографій;
 • видано конспект лекцій для слухачів курсів по підвищенню кваліфікації з зберігання зерна та продукції його переробки;
 • опубліковано більше 80 тез у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях;
 • щорічно оновлюються та видаються завдання для виконання лабораторних, практичних, самостійних робіт та методичні вказівки для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти заочної форми навчання.

Список публікацій доцента Бараболі О.В.

Обов'язки

 • доцент кафедри рослинництва;
 • голова науково-методичної ради зі спеціальності Агрономія;
 • заступник завідувача кафедри;
 • керівник студентського гуртка «Технолог- переробник зерна та овочів»;
 • відповідальна за  розділ у виконанні госпрозрахункової тематики «Технологічні заходи підвищення та стабілізації продуктивності зернових культур і покращення якісних показників врожаю» державний реєстраційний номер 0119U0;
 • модератор на добровільних засадах лабораторії якості зерна;
 • лектор на курсах підвищення кваліфікації з зберігання та переробки продукції рослинництва;
 • науковий керівник трьох здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 – Агрономія.

Факультети: