Баган Надія Валеріївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Менеджменту ім. І.А. Маркіної

Посада: 

Асистент

Контактна інформація: 

E-mail: nadiia.bahan@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:
• Google Академія: (https://cutt.ly/JWOe3L2)
• ORCID ID (0000-0003-3846-7207)
 

Викладає навчальні дисципліни: «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Управління підприємством в бізнес-середовищі», «Менеджмент».

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з економіки підприємства (2017 р.)

Аспірантура

навчання в аспірантурі ПДАА з 1.09.2017 р. по 31.08.2021 р. за спеціальністю 051 «Економіка». Тема дисертаційного дослідження: «Формування та ефективність використання ресурсів аграрних підприємств».

Досвід роботи

• 2017-2018 рр. – фахівець з профорієнтації ПДАА.
• 2018-2021 рр. – лаборант відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку ПДАА.
• З 1 вересня 2021 р. асистент кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної.
• З 3 вересня 2021 р. старший лаборант кафедри публічного управління та адміністрування.

Підвищення кваліфікації

  • Полтавська державна аграрна академія. Теоретична підготовка сільськогосподарського дорадництва, кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника №59 від 18 листопада 2019 року.
  • Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Назва роботи: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін», 60 год., 27.09-08.10.2021, свідоцтво від 08.10.2021, № СС 00493706/014572-21

Участь у семінарах

Взяла участь у понад 20 наукових, науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Публікації

має 28 опублікованих праць наукового і науково-методичного характеру.


Основні праці:

1. Баган Н.В., Березіна Л.М. Актуальні проблеми використання ресурсів аграрних підприємств. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки. 2018. С. 12 – 21. (фахове видання, Index Copernicus)
2. Баган Н.В., Безпарточний М.Г., Березіна Л.М. Витратний складник у стратегічному розвитку аграрних. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. Випуск 2(70). Частина 1. 2019. С. 57 – 64. (фахове видання, Index Copernicus)
3. Баган Н.В., Березіна Л.М., Потяженко О.М. Перспективні напрями управління ефективністю діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. №5 (16) 2019. URL: http://pev.zp.ua/vypusk-5-16. (фахове видання, Index Copernicus)
4. Bahan N. «Economik, social and environmental features of use land resources in Ukraine and world». Green, Blue&Digital Economy Journal. Vol. 2 No. 1. Riga, Latvia : Baltija Publishing.2021. Р. 10-16. (закордонна стаття)
5. Bahan N.V., Berezina L.M. «Innovation as an efficiency increasing factor of agricultural enterprises resources using». Management of innovative development the economic entities: collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. Higher School of Social and Economic. Przeworsk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. Р. 161 – 168.
6. Bahan N.V., Berezina L.M., Labor market of Ukraine trends of development. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2019. Р. 159 – 166.
7. Баган Н.В. Альтернативні джерела енергії: досвід іноземних країн та їх стан в Україні. Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного  потенціалу альтернативних джерел енергії: колективна монографія, за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017.  С. 9 – 16.
8. Баган Н.В. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку. «Наукове забезпечення економічного розвитку, правового регулювання, управління, енергоефективності та провайдингу екоінновацій в аграрній і суміжних галузях в умовах глобалізації»: колективна монографія. Полтава. 2021. С. 89-99.
9. Bahan N., Kulinich T., Berezina L, Vashchenko I., Huriievska V. Application of project management: lean technologies and saving manufacturing (aspects of management and public administration). IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.21 No.5. 2021.  (Індексується: Web of Science)

Факультети: