Баган Алла Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

Доцент кафедри селекції, насінництва і генетики

Науковий ступінь: 

Кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: alla.bagan@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2004р. Спеціальність «Агрономія», кваліфікація магістр з агрономії.

Аспірантура

аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2005-2007 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України»

Досвід роботи

- 2004-2007 рр. – аспірант Полтавської державної аграрної академії;
- 2008-2010 рр  – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту агрономії ПДАА;
- 2010-2011 рр. - асистент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- 2011-2015 рр. - старший викладач кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- з 2015 року – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;

Знання мов

українська, російська, німецька і польська

Підвищення кваліфікації

 •  захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ (2010 р.);
 • підвищення кваліфікації за спеціальністю “Сільськогосподарське дорадництво”, Полтавська державна аграрна академія, (2012 р.);
 • підвищення кваліфікації за спеціальністю “Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень”, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків (2013 р.);
 • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000897-16 від 30.09.2016 р.;
 • підвищення кваліфікації за темою «Організація та навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін «Державна кваліфікаційна експертиза сортів», «Сортознавство», «Селекція і насінництво польових культур», Уманський на-ціональний університет садівництва, м. Умань. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 175176 від 27.12.2017 р.
 • Інститут Наук Технічних Опольського Університету (Польща). Сертифікат Опольського університету (Польща) «Використання біотехнологічних методів у насінництві технічних культур», 15 лютого 2019 р.
 • підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/012432-20 від 9.10.2020 р.;
 • міжнародне підвищення  кваліфікації в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) за темою: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google meet, Google Classroom» з 15 березня 2021 року по 22 березня 2021 року. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації ES №5247/2020 від 22.03.2021 р.;

Стажування

 • - семінар “Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва “екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.)
 • - семінар „Психолого-педагогічне навчання для молодих викладачів”, ПДАА, м. Полтава (2011 р.).

Участь у семінарах

- семінар “Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва “екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.).

Здобутки

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.);
- нагороджена грамотами ПДАА (2011 р., 2013 р.).

Публікації

- видано 39 методичних праць;
- опубліковано 29 наукових статей у співавторстві у фахових виданнях України та зарубіжних фахових виданнях, у т. ч. у науково-метричних базах Scopus і Web of Science Core Collection; 57 тез у науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Обов'язки

 • куратор 2 групи 1 курсу СВО Бакалавр (2020 рік набору) факультету агротехнологій та екології;
 • керівник студентського наукового гуртка «Селекціонер»;
 • секретар науково-методичної ради спеціальності «Агрономія».
 • член всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова»;
 • координатор у підготовці та проведенні студентських олімпіад.

Факультети: