Авраменко Наталія Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин

Посада: 

доцент кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин, кандидат ветеринарних наук

Вчені звання: 

Отримала звання доцента 21.06.2007 року.

Контактна інформація: 

Ідентифікатори  науковця:

Народилася 1 вересня 1972 р. (м.Полтава  Україна). Навчалася в середній школі (1979-1989 рр.); медичному училищі (1989-1992 рр.); в Сумському національному аграрному університеті (1992-1997 рр.); в аспірантурі при кафедрі вірусології, патологічної анатомії та ветеринарно-санітарної експертизи Сумського національного аграрного університету (1997-2000 рр.); працює на кафедрі нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавської державної аграрної академії по теперішній час.

 

Освіта

Закінчила ветеринарний факультет Сумського сільськогосподарського інституту (1997).

Аспірантура

Закінчила аспірантуру у Сумському національному аграрному університеті (2000 р.).
Захистила дисертацію кандидата ветеринарних наук (м. Харків, ІЄКВМ, 2003 р.).
Асоційовані респіраторні хвороби свиней (клініко-епізоотологічні особливості, система терапії та профілактики): дис... канд. вет. наук: 16.00.08 / Авраменко Наталія Олексіївна; Сумський національний аграрний ун-т. - Х., 2003. - 150 арк.

Досвід роботи

Працювала асистентом кафедри епізоотології та ОЕВС Сумського національного аграрного університету (2000-2003 рр.), старшим викладачем кафедри паразитоценології і зоогігієни (2003-2005), доцентом кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та якості і безпеки продуктів тваринництва (2006-2019) Сумського національного аграрного університету,  із 2019 року і в теперішній час працює доцентом кафедри нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин Полтавського державного аграрного університету.

Знання мов

Українська (рідна), російська – Advanced, французька, польська – Intermediate.

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України ННУ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 897825 "Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності", з 17.02. - 21.02. 2014 та з 17.03. - 21.03.2014 року.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/003444-17  30 травня-12 червня 2017 року Реєстраційний номер 3444.
МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (вебінар) ES № 5453/2020 22.03.2021 СЕРТИФІКАТ «ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE GLASSROOM» в обсязі  45 годин (1,5 кредити ЄКТС): лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 год. з дисциплін «Ветеринарна імунологія», «Ветеринарна генетика». 15 березня - 22 березня 2021 р. (м. Люблін, Республіка Польща)
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014571-21. 27 вересня-8 жовтня 2021 року. Реєстраційний номер 14571

Участь у семінарах

Наукова Конференція „Напрямки підвищення продуктивності та якості с.г. продукції”, Суми, 1995
Науково-практична конференція «Хвороби молодняка с.г. тварин» (м. Київ, 1998 р).
Друга міжнародна конференція «Біоресурси та віруси» (м. Київ, 1998 р.).
Міжнародна установча конференція паразитоценологів країн СНД (М. Вітебськ, 1999 р.)
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Стан та перспективи розвитку ветеринарної науки» (м. Харків, 1999 р.)
Перша Міжвузівська науково-практична міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «Інфекційна патологія молодняка с.г. тварин» (Суми, 1999 р.)
Друга Міжвузівська науково-практична міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «Молоді вчені – майбутнє вітчизняної ветеринарної медицини» (Суми, 2002 р.)
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва», м. Феодосія, АР Крим (26.05-02.06. 2003 року)
Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.)
Міжнародна науково-практична конференція «Аграрний форум 2006»; Суми, 25-29 вересня 2006 р.
Перша науково-практична конференція з перепелівництва (СНАУ, 26-29 вересня 2006 р.)
Науково-практична конференція студентів Сумського НАУ (5-15 листопада 2007 р.)
Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р).
5 Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства ″ІнтерАГРО 2009″04-06 лютого м.Київ, Україна;
V науково-практична конференція всеукраїнського товариства ветеринарних патологів з міжнародною участю,  СНАУ, м. Суми, 18-21 травня 2009 року;
Наукова викладацько-студентська конференція (для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів), СНАУ, м. Суми, 17-18.03. 2009 року;
Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.);
Наукова викладацько-студентська конференція (для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів), СНАУ, м. Суми, 17-18.11. 2009 року
III Міжнародна науково-практична конференція «АГРАРНИЙ ФОРУМ-2010» (8-11 червня 2010 р.).
Науково-практична студенсько-викладацька конференція морфологів (16-17 листопада 2010 року);
Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-17 листопад, 2010).
Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Аграрний форум -2011» (25-27 травня).
Студентська наукова конференція присвячена Міжнародному дню студента (12-16 листопада 2011 р.).
Всеукраїнська студентська науково практична конференція з ветеринарної медицини (27-29 березня 2012 р.),
IV Міжнародна науково-практична конференція “АГРАРНИЙ ФОРУМ – 2012”(у заочній формі), присвячений 35-річчю Сумського національного аграрного університету (17-20-квітня 2012 р.).
Наукова конференція студентів Сумського НАУ (12-16 листопала 2012 року).
Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). Наукова конференція студентів Сумського НАУ (12-16 квітня 2013 року). Суми. -2013.
Наукова конференція студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.)
Семінар-навчання «Профілактика та заходи боротьби з африканською чумою свиней» на базі управління ветеринарної медицини в Недригайлівському районі Сумської області, 22 квітня 2015 року
Семінар-навчання «Профілактика та заходи боротьби з африканською чумою свиней» на базі управління ветеринарної медицини міста Ромни Сумської області, 12 травня 2015 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якості і безпеки харчових продуктів», Житомирський національний агроекологічний університет, (листопад 2016 р.)
Наукова конференція студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2016 р.).
Міжнародна науково-практична конференція «Приоритети ветеринарної науки  і інноваційний досвід», присвяченої 115-річчю утворення Азербайджанського ветеринарного науково-дослідного інституту (грудень 2016 р.)
II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (4-5 квітня 2017 року). – Полтава, ПДАА, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  «Актуальні питання технології продукції тваринництва», 26-27 жовтня 2017 року, м. Полтава;
ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», 15-16 лютого 2018 року, м. Полтава;
VI Міжнародна науково-практична конференція «Органічне виробництво і продовольча безпека» (7-8 травня 2018 року). – Житомир, ЖНАЕУ.
VI Міжнародна наукова конференція «Інноваційне забезпечення виробництва органічної продукції в АПК», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 6-9 червня 2018 року.
Вебiнар «Using Complete Anatomy in your online teaching», присвячений вивченню анатомiï з використанням платформи Complete Anatomy (англ.).
Вебiнар "Using Complete Anatomy in Dental Education" присвячений вивченню анатомiï з використанням платформи Complete Anatomy (англ.). Організатор - Elsevier, одне з найбiльших видавництв у свiтi (14 квітня 2021 року).
Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», вебінар «Похідні шкіри. Анатомічна номенклатура», 28 квітня 2021 року.
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу академії за результатами науково-дослідної роботи у 2020 році, 14 травня 2021 року.
XIV Міжнародна наукова конференція «Біоморфологія XXI століття», присвяченої 100 річчю кафедри анатомії,  гістології і патоморфології тварин ім.. акад. В.Г.Касьяненка факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування  України 23-24 вересня 2021 року.
Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми кардіології та анестезіології дрібних тварин», присвячена пам’яті кандидата ветеринарних наук, доцента, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України, історика та організатора ветеринарної медицини Полтавської області і України, одного із засновників ФВМ ПДАА, Начальника Головного Управління ветеринарної медицини в Полтавській області (13.05.1992-07.03.2016) Аранчія Сергія Васильовича, 20-21 жовтня 2021 року, м.Полтава, Україна.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми  кардіології та анастезіології дрібних тварин» (м. Полтава, 20-21 жовтня 2021 року).

Публікації

Є автором і співавтором 103 статей:
Міланко О.Я., Міланко Г.О., Авраменко Н.О. Прискорена діагностика сальмонельозу свиней Матер. Наук. Конф. „Напрямки підвищення продуктивності та якості с.г. продукції”. – Суми, 1995. – С. 52-53.
Лівощенко Л.П., Авраменко Н.О, Міланко Г.О. Паратифозна інфекція поросят Матер. Наук. Конф. „Напрямки підвищення продуктивності та якості с.г. продукції”. – Суми, 1995. – С. 52-53.
Панікар І.І., Фотіна Т.І., Міланко Г.О., Авраменко Н.О. Пневмонії поросят інфекційної етіології. Наук. Вісник НАУ. –Київ, 1998. - № 11. – С. 149-151.
Міланко О.Я., Авраменко Н.О., Міланко Г.О. Етіологічна структура пневмоній свиней інфекційної етіології //Вісник Сумського державного аграрного університету. – Суми, 1998. – № 2. – С. 172-177.
Міланко О.Я. Панікар І.І., Міланко Г.О., Авраменко Н.О. Вивчення основних властивостей бактеріальних збудників респіраторних хвороб свиней //Вісник Сумського державного аграрного університету. – Суми, 1998. - № 2. – С. 177-180.
Міланко О.Я,, Авраменко Н.О. , Міланко Г.О. Епізоотологія та етіологічна структура респіраторних хвороб свиней. Ветеринарна медицина України. – Київ, 1999. - № 7. – С. 17-18.
Міланко Г.О., Авраменко Н.О. Лабораторна діагностика респіраторних хвороб свиней. Вісник  Сумського ДАУ. – Суми, 1999. - № 3. – С. 60-63.
Авраменко Н.О. Заходи боротьби з пневмоніями асоційованої етіології //Вісник Сумського державного аграрного університету. – Суми, 1999. - № 4. – С. 138-139.
Авраменко Н.О. Терапія свиней при моно- та асоційованому перебігу пневмоній бактеріальної етіології //Вісник Сумського державного аграрного університету. – Суми, 2001. - № 6. – С. 5-6.
Авраменко Н.О. Результати застосування вакцин з метою профілактики респіраторних хвороб свиней асоційованої етіології //Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2002. - № 7. – С. 4-5.
Міланко Г.О., Авраменко Н.О. Комплексна диференційна діагностика пневмоній свиней бактеріальної етіології. Вісник Полтавської ДАА. – Полтава, 2003, № 12. – С. 45-47.
Міланко Г.О., Авраменко Н.О., Міланко О.Я. Діагностика, терапія та специфічна профілактика респіраторних хвороб свиней. Зб. Наук. Праць „Ветеринарна медицина”. –Харків, 2003, № 82. – С. 396-398.
Авраменко Н.О., Емець Ю.М. Сероваріанти лептоспірозу та його кількісний та якісний показник в Сумській області /Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ. – С. 89.
Авраменко Н.О., Іваннікова О.О. Збудник сибірки як бактеріальна зброя /Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ. – С.
Міланко О.Я., Авраменко Н.О. Вивчення шляхів поширення збудників респіраторних хвороб свиней /Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2003. - № 9. – С. 73-76.
Міланко Г.О., Міланко О.Я. Удосконалення методів діагностики пневмоній свиней. Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2004. - № 2 (11). – С. 98-101.
Авраменко Н.О., Міланко О.Я. Проблеми респіраторних хвороб свиней та можливі шляхи їх вирішення / Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2004. – № 2 (11). – С. 4-7.
Авраменко Н.О. Клініко-епізоотологічні особливості перебігу асоційованих респіраторних хвороб свиней /Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2004. - № 7(12). – С. 5-6.
Авраменко Н.О., Ємець Ю.М. Сероваріанти лептоспірозу та його кількісний та якісний показник у Сумській області. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004 р.). – Суми: ВАТ “СОД”, видавництво “Козацький вал”. - 2004. – С. 133-134.
Авраменко Н.О., Іваннікова О.О. Збудник сибірки як бактеріальна зброя. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004 р.). – Суми: ВАТ “СОД”, видавництво “Козацький вал”. - 2004. – С. 134-135.
Міланко О.Я., Авраменко Н.О.,  Міланко Г.О. Терапія та специфічна профілактика респіраторних хвороб свиней //Матеріали науково-практичної конференції викладачів. Аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.) Суми: ВТД «Університетська книга», 2005 – С. 161-162.
Міланко Г.О., Міланко О.Я., Авраменко Н.О. Терапія поросят в господарствах, неблагополучних по респіраторним хворобам Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.). – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. С. 234-237.
Іваннікова О.О., Авраменко Н.О. Дикі тварини – джерело збуднику сказу. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – С. 153-154.
Закутайло С.В., Авраменко Н.О. Зооантропонози та їх роль в епізоотичному процесі //Матеріали науково-практичної конференції викладачів. Аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.)-Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. -  С. 154-155
Молчанова О.В., Авраменко Н.О., Фотін А.І. Сучасні тенденції розвитку ветеринарної медицини в світі //Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5-21 квітня 2005 р.)-Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. С. 155-156.
Авраменко Н.О. Епізоотологічний моніторинг респіраторних захворювань молодняка свиней. //Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2006. № 1-2 (15-16). – Серія „Ветеринарна медицина”. С. 67-71.
Авраменко Н.О., Міланко О.Я. Перебіг асоційованих респіраторних хвороб свиней в господарствах північно-східного регіону України // Вісник СНАУ № 8 (18). Суми,  2007.
Авраменко Н.О., Захаров Д.В. Сучасні аспекти епізоотології грипу птахів /Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ (5-15 листопада) 2007 р.) Том II. – С. 40.
Авраменко Н.О., Міланко О.О., Захаров Д.В. Сучасний стан поширення колібактеріозу тварин у Сумській області /Матеріали Науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ (5-15 листопада 2007 р.). – С. 34.
Авраменко Н.О., Міланко О.О., Забуга Л.Г. Сучасний стан поширення колібактеріозу тварин у Сумській області /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня) 2008 р.) Том III. – С. 44.
Авраменко Н.О. Сказ тварин та його розповсюдження на території Чернігівської області України // “Вісник СНАУ”№ 5 (20), Суми, 2008. С. 228-232.
Авраменко Н.О. Перебіг хламідіозу великої рогатої худоби в господарствах північно-східного регіону України // Вісник СНАУ, Випуск 6(25), 2009. – С. 5-7.
Авраменко Н.О., Міланко Г.О. Знову про пероральну вакцинацію сказу /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.). – Суми.  – «Довкілля» . – С. 78-79.
Авраменко Н.О., Міланко Г.О.  Розповсюдженість хламідіозної інфекції великої рогатої худоби в господарствах Сумської області /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.). – Суми.  – «Довкілля» . – С. 83-84.
Бойко Ю.М., Авраменко Н.О. Пероральна вакцинація на Сумщині /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.). – Суми.  – «Довкілля» . – С. 82-83.
Авраменко Н.О., Самсоненко Д.О. Використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів та про біотичних добавок/ Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (9-13 листопада 2009 р.) – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2009. – С. 22-23.
37. Авраменко Н.О., Левченко А.Г. Деякі аспекти   розповсюдження РРСС / Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (9-13 листопада 2009 р.) – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2009. – С. 35-36.
Авраменко Н.О. Сучасні аспекти хламідіозу великої рогатої худоби/ Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (9-13 листопада 2009 р.) – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2009. – С. 50-51.
Авраменко Н.О., Шушвал В.В. Сучасний стан поширення хламідіозу птахів / Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (9-13 листопада 2009 р.) – В 3 т./Т.ІІ. – Суми, 2009. – С. 53.
Авраменко Н.О., Міланко О.О. Особливості перебігу хламідіозу свиней у сучасних свиногосподарствах. Вісник Полтавської державної аграрної академії. - № 2. – 2010. – С. 117-119.
Авраменко Н.О. Перебіг хламідіозу свиней в господарствах України /Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «АГРАРНИЙ ФОРУМ-2010» (8-11 червня 2010 р.). – С. 54-55.
Авраменко Н.О., Міланко О.О. Клініко-епізоотологічні аспекти хламідіозу великої рогатої худоби. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  № 4. - 2011 – С. 66-70.
Якименко В.С., Авраменко Н.О. Деякі особливості лейкозу великої рогатої худоби // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2011 р.). – С. 81.
Авраменко Н.О., Омельченко Г.О. Особливості патолого-анатомічного прояву хламідіозу свиней у сучасних свиногосподарствах. Вісник Полтавської державної аграрної академії. - № 1. – 2012. – С. 130-135.
Авраменко Н.О., Омельченко Г.О. Клініко-епізоотологічні аспекти хламідіозу свиней. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  - № 1. – 2012. - С. 135-138.
Авраменко Н.О., Міланко О.О. Роль лисиці у поширенні сказу на території Сумської області Вісник Полтавської державної аграрної академії. - № 4. – 2012. – С. 136-141.
Михайличенко О.М., Авраменко Н.О. Діагностичні аспекти хламідіозу великої рогатої худоби /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 року). Суми. -2012. С. 35.
Багіна А.О.. Авраменко Н.О. Епізоотологічні особливості та удосконалення лікувальних заходів при парагрипі-3 великої рогатої худоби /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 року). Суми. -2012. С. 36.
Сердюк М.В., Авраменко Н.О. Лікувальні заходи при дизентерії свиней /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 року). Суми. -2012. С. 37.
Гладченко С.М., Авраменко Н.О. Лептоспіроз котів в Сумській області /Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 року). Суми. -2012. С. 38.
Авраменко Н.О. Перебіг хламідіозу свиней в господарствах України // Авраменко Н.О., Міланко О.О. / Вісник Полтавської державної аграрної академії, Випуск № 1, 2012. – С. 117-119.
Авраменко Н.О. Роль лисиці у поширенні сказу на території Сумської області // Авраменко Н.О., Міланко О.О. / Збірник Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Ветеринарна медицина. - Випуск № 6, 2013. С. 3-8.
Авраменко Н.О. Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу в Полтавській області // Вісник СНАУ № 2 (32). Суми,  2013. С. 85-89.
Назаренко Н.В., Авраменко Н.О. Бактерицидна дія меду на грампозитивну та грамнегативну мікрофлору. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (11-15 листопада 2013 р.). – В 3 т./Т. II. – Суми, 2013. – С. 70.
Кліщова Ж.Є. ,  Авраменко Н.О. Домашні тварини: коли і від чого потрібно щеплювати /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 33.
Братушка Т.М., Лисенко Ю.О., Авраменко Н.О. Ймовірні хвороби від домашніх улюбленців. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 34.
Любас Н.А., Ілляшенко О.С., Авраменко Н.О. Коні як джерело отримання ветеринарних препаратів. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 35.
Михайличенко О.М., Бондарець Н.М.,  Авраменко Н.О. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 36.
Сидоренко О.А., Авраменко Н.О. Їжаки як джерело зоонозних інфекцій. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 37.
Сердюк М. В., Авраменко Н.О. Лептоспіроз - небезпечна хвороба /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013 року). С. 38.
Авраменко Н.О. Діагностичні аспекти респіраторних інфекцій свиней бактеріальної етіології //Вісник Сумського НАУ, Випуск № 3, 2014. – С. 117-119.
П’явка М.С. Хвороба, яку спричинює вірус Ебола / М.С. П’явка, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2014. – С. 76.
Дробна Т.С. Роль диких тварин в виникненні інфекційних захворювань / Т.С. Дробна, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2014. – С. 72.
Табак Л.С. Ботулізм – захворювання з консервної банки / Л.С. Табак, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІ.:тези допов. – Суми, 2014. – С.73.
Мар’єнко Н.М. Епізоотична ситуація щодо АЧС в Чернігівській області / Н.М. Мар’єнко, Н.О .Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2014 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2014. – С.74.
Авраменко Н.О. Полімеразно-ланцюгова реакція у діагностиці респіраторних інфекцій свиней / Авраменко Н.О.  //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна аспекти та перспективи розвитку ветеринарної медицини», присвяченої 30-річчю факультету ветеринарної медицини  (10-12 червня 2015 року).  С. 103-104.
Авраменко Н.О. Діагностика та виявлення тварин-носіїв респіраторних інфекцій свиней на сучасному етапі / Авраменко Н.О. // Матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії «Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині» (19 травня 2015 р). С. 7-12.
Авраменко Н.А. Особенности диагностики респираторных инфекций телят бактериальной этиологии / Авраменко Н.А. // Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие аграрной науки и образования: мировая практика и современные приоритеты», посвященной объявленному в Азербайджане в 2015 г. «Году сельского хозяйства» (23 -24 октября 2015 г.). – С. 200-205.
Авраменко Н.О. Медичні п’явки / Авраменко Н.О., Кривуляко Ю.В. //  Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 53.
Авраменко Н.О. Нові види тварин, які були відкриті в 2014 році / Авраменко Н.О., Зацарицина Ю.В // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 54.
Авраменко Н.О. Незвичайні способи лікування хворих, які застосовували лікарі минулого / Авраменко Н.О., Горбань Т.Д. // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 55.
Авраменко Н.О.. Найрідкісніші хвороби. / Авраменко Н.О., Гуцал В.І. // Матеріали науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-24 квітня 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 56.
Авраменко Н.О. Мікробіологічні аспекти якості свіжої риби / Авраменко Н.О., Шпак. Л.В. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 53.
Авраменко Н.О. Мікробіологічні дослідження ікри / Авраменко Н.О., Скнар Т.В. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 54.
Авраменко Н.О. Мікробіологічні дослідження охолодженої та мороженої риби / Авраменко Н.О., Суркова С.П. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 55.
Авраменко Н.О. Мікрофлора солоної, маринованої, копченої риби / Авраменко Н.О., Буряк Р.В. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 56.
Авраменко Н.О. Мікрофлора м’яса / Авраменко Н.О., Катєніна Є.В. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 57.
Авраменко Н.О. Мікрофлора забою / Авраменко Н.О., Сацьків Н.П. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 58.
Авраменко Н.О. Мікробіологічні дослідження яєць / Авраменко Н.О., Ткаченко М.С. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 59.
Авраменко Н.О. Про природу аутизму / Авраменко Н.О., Павучек О.М. //  Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню студента  (10-12 листопада 2015 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2015. - С. 60.
Авраменко Н.О. Аналіз епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней / Авраменко Н.О.  // – Вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина», випуск  6 (38), 2016. – С. 108-111.
Авраменко Н.О. Епізоотичний моніторинг африканської чуми свиней / Авраменко Н.О.  // – Вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина», випуск  6 (38), 2016. – С. 111-115.
Авраменко Н.А. Динамика популяций охотничьих животных в Украине / Авраменко Н.А. // Материалы Международной научно-практической конференции «Приоритеты ветеринарной науки  и инновационный опыт», посвященной 115-летию образования Азербайджанского ветеринарного научно-исследовательского института (декабрь 2016 г.). – С. 200-205.
Авраменко Н.О. Актуальні аспекти дослідження дикої фауни та м’яса диких тварин / Авраменко Н.О.  //  Вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина», випуск 8 (38), 2016. – С. 154-159.
Авраменко Н.О. Праця як подвиг (до 150-річчя з дня народження Данила Заболотного) / Авраменко Н.О., Юхновець А.Д. //  Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2016. - С. 130.
Авраменко Н.О. Мікробіологи України: наша гордість / Авраменко Н.О., Марченко М.М. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-21 квітня 2016 р.). – В 3 т. /Т.II: тези допов. – Суми, 2016. - С. 131.
Дубініна Д.К. Причини проведення евтаназії тварин / Д.К. Дубініна, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2016. – С. 76.
Горох А.С. Сучасні методи евтаназії тварин / А.С. Горох, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2016. – С. 72.
Шиш С.А. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря в Україні у I півріччі 2016 року / С.А. Шиш, Н.О. Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІ.:тези допов. – Суми, 2016. – С.73.
Вовк Б.А.. Аналіз стану забруднення грунтів в Україні у Iпівріччі 2016 рокуі / Б.А. Вовк, Н.О .Авраменко // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (1-8 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.ІІ.: тези допов. – Суми, 2016. – С.74.
Авраменко Н.О. М’ясо диких тварин: особливості та склад / Авраменко Н.О.  //  Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (4-5 квітня 2017 року). – Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 8-13.
Авраменко Н.О. М’ясна сировина диких тварин: якісні показники. / Авраменко Н.О.  //  Науково-теоретичний збірник «Вісник ЖНАЕУ». XIII Міжнародна науково-практична конференція морфологів України «Актуальні проблеми сучасної морфології (25-26 травня 2017 року). – Житомир, ЖНАЕУ, кафедра анатомії і гістології. С. 58-62.
Авраменко Н.О. Амінокислотний та жирнокислотний склад м’яса диких тварин / Авраменко Н.О., Нагорна Л.В. //  Вісник Сумського національного аграрного університету, серія «Ветеринарна медицина», випуск 11 (41), 2017. – С. 33-36.
Авраменко Н.О. Мiкроструктурнi особливостi м’язовоi тканини диких тварин  / Авраменко Н.О., Омельченко Г.О. // Вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (42), 2018. – С.19-21.
Авраменко Н.О. М’ясо диких тварин: особливості та склад / Авраменко Н.О.  //  II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (4-5 квітня 2018 року). – Полтава, ПДАА, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи.
Авраменко Н.О. Якісні показники і безпечність м’яса диких тварин / Авраменко Н.О.  //  Вісник СНАУ, серія «Ветеринарна медицина», випуск 9 (39), 2018. – С. 228-231.
Авраменко Н.О. Про деякi особливостi будови м’яса зайця сiрого / Авраменко Н.О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Контроль безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, 19–20 квітня 2018 року, м. Київ. С. 20-21.
Омельченко Г. О., Петренко М. О., Авраменко Н. О. Моніторинг поширення африканської чуми свиней в Україні та Полтавській області. Вісник ПДАА. 2019. № 2. С. 183−190.
Омельченко Г.О., Петренко М. О., Авраменко Н. О. ЕПІЗООТОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СКАЗУ ТВАРИН В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» : Матеріали ІІ Щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, 15-17 квіт. 2019. Тернопіль. С. 35.
Омельченко Г., Авраменко Н. Замаскований світ. Здоров’я тварин і ліки: вид. для спеціалістів вет. медицини / ПрАТ ВНП "Укрзооветпромпостач" ; голов. ред. В. Радіна. - Київ : Укрзооветпромпостач. – квітень, 2020. – С. 30.
Viktoriya K. Zezekalo. Serhii M. Kulynych, Anatoliy A. Polishchuk, Mokhamed S. Kone, Natalia O.Avramenko, YuliiaV. Vakulenko, Nataliia V. Chyzhanska. Prevalence of Chlamidia-relatedorganisms with zoonotic potential in farms of the Poltava region /Wiadomosci Lekarskie. Volume XXIII, ISSUE 6, JUNE 2020. - P. 1169-1173.
Кулинич С.М., Oмельченко Г.О., Aвраменко Н. O., Зезекало M. A, Мостовий С. O. Аналіз хірургічної патології в умовах кінного клубу «Верхова їзда в Полтаві» /Вісник Полтавської державної аграрної академії. - № 1. - 2020. – С. 42-48., 0,3 друк.арк.
Aвраменко Н. O., Oмельченко Г.О., Петренко М.O. Динамічні тенденції стану популяцій вовка та лисиці і випадків сказу на території Полтавської і Сумської областей України /Вісник Полтавської державної аграрної академії. - № 2. - 2020. С. 216-224.

 

Список публікацій: 

Обов'язки

Заступник декана з міжнародних відносин;
Відповідальний по кафедрі за наукову роботу;
Керівник студентського наукового гуртка Патолог.

Факультети: