Антонець Олександр Анатолійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 44,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (066) 5067891
e-mail: oleksandr.antonets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

- Полтавський державний сільськогосподарський інститут (спеціальність «Агрономія», кваліфікація – вчений агроном) (1987 р.).
- Здобувач наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Полтавського сільськогосподарського інституту, спеціальність 06.00.09 – рослинництво). Тема кандидатської дисертації «Екологічне і технологічне обґрунтування вибору укосу люцерни на насіння в умовах Лісостепу України».

Підвищення кваліфікації

 • Пройшов курс підвищення кваліфікації в рамках українсько-польсько-німецького проекту TEMPUS TACIS  (2008 р.);
 • Пройшов курс підвищення кваліфікації у вересні 2015 року на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності";
 • Підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2016 р.);
 • Курси з вивчення, експлуатації та впровадження інформаційної системи Soft.Farm (сертифікат №Б000061) (2017 р.);
 • Пройшов курс підвищення кваліфікації із 17 по 28 лютого 2020 року на базі Навчально-наукового інституту неперервноїї освіти і туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності";
 • Міжнародне підвищення кваліфікації з 28.09.2020 по 2.10.2020 у Wyzsza Szkola Teologiczno-Humanistyczna im. Michala Beliny-Czechowskiego Instytut Nauk Spolecznych (Польща). Тема «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» обсягом 1,5 кредити ЄКТС (Свідоцтво).

 

Стажування

Кафедра рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва (2009 р.)

Участь у семінарах

 • Міжнародна науково-методична конференція "Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін", що проходила у місті Києві 14 листопада 2018 року;
 • Міжнародна науково-методична конференція "Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін". Національний педагогічний університет імені М.П. Драгомановам, м. Київ, 14.11.2018 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю з дня народження генетика, селекціонера, професора М.М. Чекаліна «Еколого-генетичні аспекти в селекції польових культур в умовах змін клімату». ПДАА, 18-19.04.2019 р.;
 • Науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій» ПДАА, 26-27 лютого 2020 року;
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 28-29 травня 2020 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини». 2020 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Захист і карантин рослин: історія та сьогодення» (присвячена 110-річниці створення відділу захисту рослин Полтавської дослідної станції імені М.І.Вавилова) (м. Полтава, 24-25 листопада 2020 р.);
 • 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» (м. Полтава, 24-25 лютого  2021 р.). 

Здобутки

 • Отримання диплома кандидата сільськогосподарських наук (1997 р.).
 • Отримання диплома доктора філософії (2008 р.)
 • Отримання диплома доцента кафедри рослинництва (2008 р.)
 • Нагороджений почесної грамотою Головного управління сільського господарства і продовольства Полтавської обласної державної адміністрації (2001 р.);
 • Нагороджений грамотою міського голови м. Полтави (2014 р.);
 • Нагороджений почесної грамотою Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (2016 р.);
 • Нагороджений грамотами та подяками Полтавської державної агарної академії (2002-2012 рр.).

Публікації

 • Видано понад 20 методичних праць та 1 навчальний посібник, який має гриф Міністерства освіти і науки України.
 • Опубліковано понад 99 статей і тез у співавторстві з іншими науковцями. 

Список публікацій доцента Антонця О.А.

Обов'язки

 • Доцент кафедри рослинництва;
 • Завідувач навчально-наукової лабораторії "Рослинництва та кормовиробництва";
 • Відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри;
 • Відповідальний за організацію щорічної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої актуальним питанням аграрної науки та продовльства.
 • Науковий керівник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 201 – Агрономія

Факультети: