Антонець Марина Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

доцент кафедри рослинництва, кандидат психологічних наук, доцент

Вчені звання: 

Доцент з 2007 року

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 44,
м. Полтава, Україна, 36003
Тел.дом. 68-81-14 (Полтава),555-601 (Кротенки)  моб.066-964-67-61, 097-115-68-05
e-mail: maryna.antonets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Напрямки наукової роботи: формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти, сучасний стан сім’ї, критичне мислення молоді, квітникарство.
Соціальна та духовна робота: з 2015 року є членом асоціації християн–педагогів при Верховній Раді України Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України». Очолює асоціацію християн-педагогів Полтави вже 8 років.

Освіта

Полтавський сільськогосподарський інститут, агрономічний факультет, 1980 – 1985 роки (спеціальність за дипломом з відзнакою Г-ІІ № 042635 «Агрономія»).
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет, 1996 –1998 роки (спеціальність за дипломом з відзнакою ЛБ В С № 002562 «Практична психологія»).

Аспірантура

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, присвоєно науковий ступінь – кандидат психологічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Особливості формування самосвідомості у дітей-погодків».

Досвід роботи

 • 1985 – 1991 роки–молодший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Полтавського сільськогосподарського інституту;
 • 1992-1997 роки–асистент кафедри агрохімії та ґрунтознавства Полтавської державної аграрної академії;
 • 1997-2003 роки – старший викладач кафедри філософії та соціології Полтавської державної аграрної академії;
 • 2003 рік – серпень 2018– доцент кафедри філософії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії.
 • 2018 рік вересень  – теперішній час – доцент кафедри рослинництва ПДАУ.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 28 років, а загальний стаж - 40 років.

Знання мов

українська, російська, англійська у спілкуванні

Підвищення кваліфікації

 • Національний аграрний університет, м.Київ (19.10.2007)
 • Пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво СС 00493706/009302-19 від 5.04.2019.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації з 28.09.2020 по 2.10.2020 у Wyzsza Szkola Teologiczno-Humanistyczna im. Michala Beliny-Czechowskiego Instytut Nauk Spolecznych (Польща). Прослухала курс дистанційно «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» обсягом 1,5 кредити ЄКТС (Свідоцтво)
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної освіти, керівників та спеціалістів з питань освіти в ОТГ у форматі Другої Всеукраїнської різдвяної педагогічної конференції «Духовні засади освіти як умова здорового самовідтворювання суспільства на ґрунті свободи та гідності» (14-16.01.22 р.) (Сертифікат) (Подяка).

Стажування

 • З 19.10.12 - 19.11.12 рр. проходила стажування у Харківському Національному педагогічному університеті ім. Г.Сковороди на кафедрі практичної психології, науковим керівником було призначено професора, доктора психологічних наук Кузнєцова М.О. Отримала посвідчення.
 • Пройшла стажування на кафедрі психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Короленка у кількості 108 годин. Посвідчення № 171 від 14 грудня 2017 року.

Участь у міжнародних проектах

 • «Духовне відродження», присвячений проблемам ВІЛ-СНІДу

Участь у семінарах

 • Брала участь у 93 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, присвячених актуальним проблемам психології та педагогіки, питанням реформування сучасної вищої школи та була організатором шести Всеукраїнських науково-практичних конференцій у Полтавській державній аграрній академії на християнську тематику.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука», що проходила 19-20 жовтня 2012 року у Харкові.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу», що проходила у Тернополі 16-17 травня 2013 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору», що проходила  у Полтавському НПУ імені В.Г. Короленка 15-16 травня 2014 року.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнська етика в освітньому просторі», що проходила 10 червня 2015 року у ПДАА.
 • III Міжнародна науково-практична конференція з християнської психології «Міжнародний досвід подолання травми у християнській парадигмі», що проходила у Києві 23-24 травня 2015 року в Українській євангельській теологічній семінарії.
 • Міжнародна науково-методична конференція "Критичний підхід у викладанні природничих дисциплін", що проходила у місті Києві 14 листопада 2018 року;
 • 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» (м. Полтава, 24-25 лютого  2021 р.).  

Здобутки

 • У 2008 р. отримала диплом доктора філософії за спеціальністю «Психологічні науки» (додаток до диплома ДК № 019071, 27.06.2008 р).
 • 27 квітня 2011 року отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Коучінг «Ти - особливий» за №38186
 • 17 квітня 2012 року отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір-тренінг «Мої слова» за №43338
 • Проблемна лекція «Розуміння любові», на яку є свідоцтво на авторське право за № 54853 від 16.05.2014
 • 11 грудня 2018 року отримала свідоцтво на авторське право на науковий твір  «Цінуй життя»  за № 83568
 • 5 лютого 2019 року отримала свідоцтво на авторське право на науковий твір «Шлюб на  все життя» за № 8534
 • 8 листопада 2018 року отримала сертифікат на проведення консультування за «Brief Solution Focused Therapy»
 • 16 червня 2019 року отримала диплом арттерапевта на 63 Міжнародному фестивалі арттерапії «АРТ-ПРАКТИК»
 • 23 січня 2020 року отримала свідоцтво на авторське право на науковий твір «Тренінг «Я-мама» за № 95599
 • 2 жовтня 2020 року отримала свідоцтво на авторське право на науковий твір «Тренінг «Стать і гендер» за № 100131
 • Працювала головою державної екзаменаційної комісії на денному відділенні психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з 2005 по 2012 рік. Спеціальність  6.040100  – “ Психологія. Мова і література”.
 • Була організатором шести науково-практичних конференцій «Християнська етика в освітньому просторі» (2011-2017) для освітян Полтави, що проходили у ПДАА.
 • Була головою журі обласного конкурсу есе серед учнів старших класів ЗОШ Полтавської області на тему «Біблія у моєму житті» у 2017 році.
 • 10 грудня 2020 року отримала Грамоту Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України.

Публікації

Має 90 навчально-методичних і наукових праць, серед них:

 1. Антонець М.О. Християнські принципи виховання: азбука використання //Психологія і суспільство.-2012.-№ 3.-С.113-118. Фахове видання.
 2. Антонець М.О. Використання тренінгів у викладанні психологічних дисциплін// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» - Харків:ХНПУ, 2012. С.13-14.
 3. Антонець М.О. Удосконалення професійної майстерності викладача гуманітарних дисциплін / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу» - Тернопіль, 16-17 травня 2013 року // Психологія і суспільство. 2013. Спецвипуск. С.44-45.
 4. Антонець М.О. Тренінг «Мої слова» // Слово вчителю. 2013. № 2. С.14-15.
 5. Антонець М.О. Духовні детермінанти спасіння у «Повчанні» Володимира Мономаха // Слово вчителю. 2013. № 4. С.12-13.
 6. Антонець М.О., Соляник А.О. Впровадження естетотерапевтичних технологій та новітніх тренінгів у викладання «Етики і естетики» / Вісник Національного університету «Львівська політехніка».–«Філософські науки»: № 780.–Львів: Вид-во НУ«Львівська політехніка», 2014. С.81-87. Фахове видання.
 7. Антонець М.О. Впровадження нових методів у викладанні психології / М.О. Антонець //  Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип.1. С. 3-8. Фахове видання. 

Список публікацій доцента Антонець М.О.

Обов'язки

 • заступник завідувача кафедри з виховної роботи;
 • доцент кафедри;
 • куратор академічної групи 201А_бд_2018_4.

Факультети: