Антонець Анатолій Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Загальнотехнічних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 3, кафедра вищої математики, логіки та фізики, каб. 329а

e-mail:  anatoliyantonets1@gmail.comanatolii.antonets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

У 2005 році році закінчив Полтавський державний педагогічний університет за спеціальністю педагогіка, математика та основи економіки та здобув кваліфікацію вчитель математики та основ економіки.
У 2006 році році закінчив магістратуру Полтавського державного педагогічного університету за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, фізика, та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач фізики.

Аспірантура

  • 2007-2011 р.р.: аспірантура в Полтавському університеті економіки і торгівлі.
  • Кандидат педагогічних наук за спеціальністю – 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти з 2011 року.
  • Тема дисертаційного дослідження: Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 15 років, у т.ч. у ПДАА 15 років.

  • 2011-2017рр. працював на посаді доцента кафедри вищої математики, логіки та фізики.
  • З 2017 і по цей час працює на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін

Основні навчальні дисципліни: Вища математика, Логіка, Геоінформаційні системи, Прикладні комп’ютерні технології, Физика с основами біофізики, Біофізика.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації

З 25.02 по 18.04.2019 р. проходив підвищення кваліфікації на кафедрі загальної фізики і математики фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 159/01-60/20 від 22.04.19 р. «Ознайомлення з програмами навчальних дисциплін фізико-математичного циклу та вдосконалення методики їх викладання у вищій школі»

Здобутки

4 почесні грамоти за успіхи в  науково-педагогічній діяльності, громадську активність та професіоналізм.

Публікації

Має понад 100 публікацій наукового характеру. Приймає активну участь у міжнародних всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Перелік публікацій.

Список публікацій: 

Обов'язки

Замісник завідувача кафедри з методичної роботи

Факультети: