Зустріч здобувачів вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми зі спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та членами проєктної групи

Згідно з положенням про акредитацію освітніх програм, на підставі якого здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, та ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми 24 грудня 2020 року на факультеті ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії відбулася зустріч здобувачів вищої освіти 2-го (Олександр Богатирьов, Анна Клєпікова) та 3-го (Анастасія Новостройна, Ольга Лінник) курсів спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» з гарантом освітньо-професійної програми зі спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» д. вет. н., проф. Євстаф’євою Валентиною. Окрім гаранта, на зустрічі були присутні фахівців з групи забезпечення: декан факультету ветеринарної медицини д. вет. н., проф. Кулинич Сергій, канд. с.-г. н., доц. Петренко Максим і канд. вет. н., доц. Щербакова Наталія.

Під час заходу було розглянуто освітньо-професійну програму з вищевказаної спеціальності, права й обов’язки учасників освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Окрім того, були озвучені питання, що стосувалися мети й орієнтації освітньої програми. Особливу увагу гарант приділив питанню щодо можливості здобувачів брати активну участь у покращенні та вдосконалені освітньої програми шляхом внесення пропозицій.

Загалом зустріч пройшла досить активно та плідно: здобувачі вищої освіти брали участь в обговоренні, висловлювали власну думку та вносили пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми та її змісту.