Від розв’язання проблем до знаходження можливостей

(співпраця кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА із Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій)

 

3 березня 2021 року для посадових осіб територіальних громад, які навчаються за загальною професійною програмою Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Т. М. Лозинська, викладачка Центру, д. н. держ. упр., проф., завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування ПДАА, провела вебінар «Управління та адміністрування в умовах децентралізації влади».

Пані Лозинська звернула особливу увагу на конкурентність децентралізованого управління, що зумовлює необхідність керівникам діяти на випередження; доцільність зміщення фокуса із розв’язання проблем на використання можливостей для розвитку; надання пріоритетності людським ресурсам. Збільшення повноважень територіальних громад пов’язане із постійним пошуком внутрішніх ресурсів, необхідних для формування кращих умов для їх економічної спроможності, але зробити це без урахування якісного складу робочої сили (професії, кваліфікації, досвіду роботи, організаторських здібностей, вміння навчатися? тощо) не вдасться.

Отже, лейтмотивом вебінару було те, що знаходження можливостей для створення життєвих просторів, краще пристосованих до сучасних умов, ґрунтується на сприянні інноваціям, підтримці бізнес-ініціатив і постійному навчанні, тобто використанні соціального капіталу, який набуває все більшої ваги.

 

Аудиторія: 

Діяльність: