Онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії щодо академічної доброчесності

17 лютого 2021 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії в режимі онлайн щодо академічної доброчесності. До цієї події також долучилися гаранти освітньо-наукових програм Валентина Євстаф’єва, д. вет. н., професорка, Анатолій Шостя, д.с-г.н, старший науковий співробітник, Сергій Поспєлов д.с-г.н, доцент, викладачі кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, кафедри інфекційної патології, гігієни санітарії та біобезпеки, кафедри  землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова, кафедри технології виробництва продукції тваринництва. Модератором заходу був Максим Петренко, к. с.-г. н., заступник декана з навчальної роботи.

 

Для роз’яснення основних понять та існуючих у Полтавській державній аграрній академії (ПДАА) положень і нормативних документів щодо дотримання академічної доброчесності учасники освітнього процесу запросили керівницю відділу із забезпечення освіти дорослих та інноваційного розвитку Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій Олену Вараксіну, яка пояснила суть академічної доброчесності, донесла інформацію про існування ряду документів, які містять політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ПДАА. Також здобувачі вищої освіти дізналися про існування скриньки, на яку кожен із учасників освітнього процесу може надіслати електронного листа з побажаннями з приводу реалізації принципів академічної доброчесності у начальному закладі.

Під час дискусії обговорювалися питання щодо принципів академічної доброчесності, політики академічної доброчесності та етичних норм наукової діяльності й академічного плагіату. Керівниця відділу розповіла, як правильно цитувати у процесі написання наукових творів, статей, дисертацій тощо, на прикладах пояснила, як має бути оформлене посилання, а також поінформувала, яким чином і з використанням якого програмного забезпечення відбувається перевірка наукових творів на плагіат, та, як трактувати результати перевірки.

Загалом зустріч пройшла досить плідно, аспіранти цікавилися питанням щодо допустимих меж плагіату в дисертаційних роботах і статтях.

 

Аудиторія: 

Діяльність: