Наукова школа професора Ірини Маркіної «Методологія та практика сучасного менеджменту» : конференція пам’яті

Наукова школа професора Ірини Маркіної «Методологія та практика сучасного менеджменту» : конференція пам’яті

     Посилення уваги до вивчення методологічних і прикладних аспектів науки управління соціально-економічними процесами на сучасному етапі викликано зростанням ролі управління як чинника, що визначає рівень і темпи зростання ефективності суспільного виробництва; перетворенням управлінської праці на одну з масових і, водночас, складних професій, що вимагають спеціальної підготовки; необхідністю розвитку форм залучення громадських кіл до управління.
   Однією з основних передумов успішного вирішення завдань, які стоять перед суспільством є подальша професіоналізація управління як методологічна передумова підготовки менеджерів.
    Цим і іншим проблемам присвячена VІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики», яка проходить 19 травня 2022 року згідно з планом Міністерства освіти і науки України на базі Полтавського державного аграрного університету.


     Конференція розрахована на викладачів закладів вищої освіти, науковців, аспірантів, фахівців-практиків підприємств та організацій. Участь у конференції взяли 643 учасники.
     До участі в роботі конференції залучені провідні фахівці та вчені України, Великобританії, Латвії, Чехії, Молдови, Казахстану, Німеччини, Гани, Іспанії, Австралії, представники органів державної влади та самоврядування різних рівнів управління.
     Працювало 7 секцій:

  • Секція І. Управління організацією як соціально-економічною системою.
  • Секція ІІ. Інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в системі сучасного підприємства.
  • Секція ІІІ. Кадровий менеджмент  в сучасній організації. Правове забезпечення діяльності підприємства
  • Секція ІV. Галузеві та регіональні аспекти сучасного менеджменту. Публічне управління.
  • Секція V. Аграрний менеджмент. Менеджмент туристичного бізнесу. Міжнародний менеджмент та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
  • Секція VІ. Управління ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю підприємства. Маркетинговий менеджмент.
  • Секція VII. Сучасні підходи до управління вищою освітою.

    Міжнародний статус конференції підтверджено участю представників наукових шкіл Великобританії, Латвії, Чехії, Молдови, Казахстану, Німеччини, Гани, Іспанії, Австралії. Україна представлена учасниками з 22 областей. Це – представники 94 закладів вищої освіти. Науковий статус конференції підтверджений заявкою про участь 103 доктора наук і професора; 289 кандидатів наук, доцентів; 251 здобувачів вищої освіти різних рівнів. Практичний статус конференції підтверджений участю керівників і спеціалістів різних рівнів управління організацій і підприємств з різних регіонів України.


     Позитивним фактором у роботі конференції є активна участь здобувачів вищої освіти в її організації та проведенні, публікації результатів наукових досліджень. За результатами конференції видано електронний збірник матеріалів доповідей учасників конференції.

Аудиторія: 

Діяльність: