МОН інформує: Колегія МОН розглянула законопроєкт "Про освіту дорослих"

21 вересня 2021 року, колегією Міністерства освіти і науки України схвалено рішення щодо доопрацювання законопроєкту «Про освіту дорослих» та направлення його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Законопроєктом визначено правові, організаційні та економічні засади функціонування й розвитку системи освіти дорослих в Україні, створення умов для ефективної співпраці заінтересованих сторін із метою реалізації права дорослої особи на безперервне навчання впродовж життя, для задоволення її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.

Документом пропонується визначити складники освіти дорослих:

  • компенсаторна освіта (здобуття будь-яких рівнів загальної середньої освіти дорослими особами);
  • формаційна освіта (здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  та вищої освіти в нетрадиційному віці або повторно);
  • професійне навчання – удосконалення загальних та професійних компетентностей працівника шляхом реалізації відповідних програм навчання, у тому числі індивідуальних, зазвичай на виробництві, за ініціативи та відповідальності роботодавця;
  • додаткова освіта – вільна і необмежена, у тому числі післядипломна освіта – регламентована і (майже) обов’язкова в певних випадках.

Детальніше...

Аудиторія: 

Діяльність: