Конференція за підсумками проходження виробничої практики

3 березня 2021 року відбулася конференція за підсумками проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 4 курсу спеціальностей 052 «Політологія» та 035 «Філологія» факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії.

На початку заходу виступили з привітальним словом декан факультету обліку та фінансів Дорогань-Писаренко Л. О., завідувачка кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Сизоненко Н. М. і керівники практики від кафедри доценти Приходько С. М. і Тагільцева Я. М.

Практика студентів-політологів відбувалася на базі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації та громадських організацій «Зміст Полтава» та «Творча молодь Полтавщини».

Протягом її проходження студенти закріплювали теоретичні знання та розвивали свої практичні уміння і навички, пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю. Студент 4 курсу Олег Кекало звітував про свою діяльність під час практики в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Його робота була пов’язана зі складанням аналітичних довідок за результатами минулорічних місцевих виборів на Полтавщині та розробленням пропозицій щодо вдосконалення їх організації.

Практика Максима Мельченка відбувалася на базі громадської організації «Зміст Полтава». Вона являє собою своєрідну платформу для обговорення найважливіших питань громадського життя Полтави. Практикант досліджував основні полтавські проблеми, аналізуючи публікації авторів платформи. Однією з найбільш актуальних проблем є підвищення ефективності електронних петицій як важливого засобу реалізації дійсного народовладдя на рівні територіальної громади.

Майбутні політологи за результатами практики висловили свої рекомендації та побажання щодо вдосконалення її програми, зокрема конкретизації результатів навчання. Вони мають бути чітко узгоджені з потребами розвитку аналітичних і комунікативних здібностей студентів. Також важливо опановувати сучасні комп’ютерні програми, які суттєво полегшують виконання саме аналітичних функцій політичних експертів.

Студенти-філологи проходили виробничу практику «Практика з усного перекладу» у ТОВ «Джей Бі Груп» (м. Київ) і Державному історико-культурному заповіднику «Поле Полтавської битви» (м. Полтава). Метою практики було поглиблення і закріплення теоретичних знань, розвиток у здобувачів вищої освіти професійних навичок і вмінь, необхідних для здійснення усного перекладу, формування потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у межах майбутньої спеціальності.

Здобувачка вищої освіти 4 курсу Юлія Щербак представила тематику, передбачену робочою навчальною програмою з виробничої практики (послідовний переклад, переклад з аркуша, двосторонній переклад), окреслила суть завдань, які вона виконувала в межах кожної теми, а саме: усний переклад тексту відеоролика, переклад з аркуша матеріалу про автоматизацію бізнес-процесів і моделювання ситуації ділових перемовин за участі перекладача.

Студентка визначила перекладацькі трансформації, які використовувала під час виконання завдань, розповіла про труднощі, що виникали в процесі перекладу, та шляхи їх подолання.

На заході також були присутні студенти 1 та 2 курсів спеціальностей 052 «Політологія» та 035 «Філологія».

Радо зголосилася відвідати конференцію стейкголдер – завідувачка відділу охорони культурної спадщини Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» Сальнікова О. А. Гостя висловила подяку студентам за вчасно виконаний  якісний переклад, а також окреслила перспективи подальшої співпраці, яку ми неодмінно будемо підтримувати.

 

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: