Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

Про кафедру

Склад і структура кафедри

Склад кафедри

Лаборанти кафедри:

Кафедра функціонує у складі Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій. Готує бакалаврів та магістрів у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (спеціалізація "Економіка підприємства") та бакалаврів у галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини.

Головною метою діяльності кафедри є  забезпечення професійного навчання та підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у сфері економіки та міжнародних економічних відносин для аграрного сектора економіки України та поза її межами відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки і освіти, загальнодержавних критеріїв і стандартів вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти нашої кафедри мають доступ до комп'ютерної мережі академії, модульного середовища, а також електронної бібліотеки, в якій вони одержують інформаційні та методичні матеріали для якісного навчання.

Викладачами кафедри розроблено усі необхідні навчальні курси для модульного середовища комп'ютерної мережі академії.

Професорсько-викладацький склад кафедри застосовує для сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів новітні методики навчання, у тому числі й мультимедійні засоби. Це сприяє пробудженню у здобувачів вищої освіти зацікавленості та творчого відношення до навчання. Викладачі кафедри проявляють уважність до проблем здобувачів вищої освіти та випускників кафедри, сприяють розкриттю здібностей, формуванню позитивних рис та ділових якостей сучасних економістів.

Випускники кафедри постійно спілкуються з викладачами, діляться успіхами та досягненнями.

Створення теплої атмосфери відносин між викладачами кафедри та здобувачами вищої освіти дозволяють досягти підготовки гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності і швидкої адаптації до змін ринкових умов та виробничих відносин.

Участь у різноманітних конкурсах на найкращу студентську роботу, зокрема у стипендіальній програмі “Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука.

Соціальний проект “Природа, Я, Суспільство”

Чому варто обрати саме спеціальність "Економіка"?

Професія економіста має такі унікальні риси, як: можливість успішно розпочати власний бізнес; високий рівень заробітної плати економістів- професіоналів; постійний попит роботодавців на спеціалістів економічного профілю. До того ж вона універсальна, оскільки економіст зможе легко працевлаштуватись в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання! Ми готуємо фахівців, які володіють креативним економічним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками!

Спеціальність "Міжнародні економічні відносини" - она із найпеспективніших на сьогоднішній день!!!

Міжнародні економічні відносини – це освітня програма підготовки економістів-міжнародників; професіоналів з високим рівнем фахової підготовки та поглибленим знанням іноземних мов. Креативні та висококваліфіковані викладачі, різноманітні тренінги, зустрічі з керівниками міжнародних компаній, безліч можливостей для самовдосконалення, сучасне та сприятливе для професійної підготовки освітнє середовище – це запорука успішного навчання за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини»!

Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зможуть здійснювати професійну діяльність у сферах зовнішньої економічної політики, міжнародного економічного співробітництва та міжнародних економічних відносин; знатимуть, як використати арсенал досконалої бізнес-комунікації та як ефективно взаємодіяти з партнерами, послуговуючись навичками ділового спілкування іноземними мовами; вмітимуть оцінювати стан світових ринків і перспективи попиту на продукцію експортноорієнтованих компаній; з успіхом застосовуватимуть навички підготовки, укладання та супроводу міжнародних контрактів. 

 

Зацікавили? Тоді приєднуйся до нас!

Запрошуємо навчатися на наших спеціальностях!!!!

ЗРОБІТЬ СВІЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Ми є у Facebook: https://www.facebook.com/Ekonomika051

Робота