Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Про кафедру

Склад і структура кафедри

Склад кафедри
доктор с.-г. наук, професор,  зав. кафедри
доктор е.н., професор 
доктор с.-г. наук, професор
кандидат с.-г. наук, доцент
кандидат с.-г. наук, доцент
кандидат с.-г. наук, доцент
кандидат с.-г. наук, доцент
кандидат с.-г. наук,доцент
доктор с.-г. наук, професор
кандидат с.-г. наук, старший викладач
кандидат с.-г. наук, доцент
     
 
   

:

Робота