Здобувачі, що отримали атестати професора та доцента у 2022 році

з/п
ПІБ
Вчене звання
Наказ МОН
України
1.
Сіренко
Олена Вікторівна
доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
№ 320 від
07 квітня 2022 року
2.
Черненко
Ксенія Володимирівна
доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю
№ 320 від
07 квітня 2022 року