Вісник Полтавської державної аграрної академії

"Вісник
Полтавської державної
аграрної академії"
науково-виробничий

фаховий журнал

АРХІВ НОМЕРІВ

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
№1 №1       №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1 №1
№2 №2 №1-2 №1-2 №1-2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2 №2
№3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3 №3
  №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4 №4

 

Рік заснування: Видання засновано у 1998 році
Проблематика (політика) наукового видання: Висвітлення досягнень у галузі науки і техніки з метою використання у народному господарстві та навчальному процесі

ISSN:

2415-3362 (Online),  2415-3354 (Print) 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17244-6014ПР від 21.10.2010
Фахова реєстрація у ВАК України: Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Постанови президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2 (сільськогосподарські науки, ветеринарні науки(зоотехнія));
від 22.12.2010 р. № 1-05/8 (технічні науки (техніка та енергетика аграрного виробництва));
від 23.02.2011 р. № 1-05/2 (економічні науки)
Фахова реєстрація у МОН України
(Атестаційна колегія
Міністерства освіти і науки України
утворена замість ліквідованої
Президентом ВАК України):
від 6.11.2014 р. (сільськогосподарські, ветеринарні, технічні)
Галузі науки: «Сільське господарство», «Ветеринарна медицина», «Технічні науки»
Періодичність: 4 рази на рік (щоквартальна)
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Полтавська державна аграрна академія

Редакційна колегія
науково-виробничого фахового журналу
«ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ»

заступник головного редактора, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 57189035679
h-індекс – 2
ResearcherID (Q-4548-2016)
ORCID ID (0000-0002-3141-8114)
Google Академія (Горб Олег Gorb Oleg)
e-mail: gorb@pdaa.edu.ua

Редакційна колегія з галузі «Сільське господарство»:

Doctor, Research Associate, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies, Germany
Scopus ID: 35622300400
h-індекс – 4
ORCID ID (0000-0002-8136-8143)
Google Академія (Perekhozhuk Oleksandr)
e-mail: perekhozhuk@iamo.de

доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавської державної аграрної академії, University of Opole, Poland
Scopus ID: 56328180300
h-індекс – 3
ORCID ID(0000-0001-7342-3803)
ResearcherID(L-9175-2014)
Google Академія (Антоніна Володимирівна Калініченко)
e-mail: kalinichenko_a@ukr.net

кандідат хімічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 6701433065
h-індекс – 2
ORCID ID (0000-0003-0577-9634)
ResearcherID (Q-7676-2016)
Google Академія (Ірина Валентинівна Короткова)
e-mail: iryna.korotkova@pdaa.edu.ua

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 57205726634
ORCID ID (0000-0002-0128-8400)
ResearcherID (Q-6733-2016)
Google Академія (Опара Надія Миколаївна)

доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0002-0184-3929)
ResearcherID (R-2345-2016)
Google Академія (Віктор Писаренко)
e-mail: kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net

доктор сільськогосподарських наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0003-3572-8491)
ResearcherID (Q-6082-2016)
Google Академія (Анатолій Поліщук)
e-mail: huntersport999@gmail.com

доктор еконономічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0003-2410-865Х)
Google Академія (Самойлік Марина)
e-mail: Maryna.samoylyk@pdaa.edu.ua

заслужений винахідник України, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0001-7088-6212)
ResearcherID (R-2817-2016)
Google Академія (Віктор Самородов)
e-mail: kafedra.zahystu-roslyn@ukr.net

кандидат сільськогосподарських наук, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0002-1305-939X)
ResearcherID (O-7638-2018)
Google Академія (Anna Taranenko (Тараненко))
e-mail: anna.taranenko@pdaa.edu.ua

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0002-1475-2364)
ResearcherID (Q-7266-2016)
Google Академія (Анатолій Шостя)
e-mail: sveta_usenko@ukr.net

Редакційна колегія з галузі «Ветеринарна медицина»:

кандидат біологічних наук, науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Україна
Scopus ID: 36767529200
h-індекс – 1
Research Gate page (Oksana B. Greben)
Google Академія (Oksana Greben)
e-mail: oksana-greben@yandex.ru

Редакційна колегія з галузі «Технічні науки»:

доктор технічних наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 6603566477
h-індекс – 4
ORCID ID (0000-0001-8274-9266)
ResearcherID (Q-6698-2016)
Google Академія (Горик Олексій Володимирович)
e-mail: oleksii.goruk@pdaa.edu.ua

доктор технічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 45060975100
ORCID ID (0000-0001-5997-342X)
ResearcherID (Q-6919-2016)
Google Академія (Костенко Олена Михайлівна, Костенко Елена Михайловна, Е.М.Костенко, Костенко Е.М., О.М.Костенко)
e-mail: kostenko@pdaa.edu.ua

кандидат технічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія, Україна
ORCID ID (0000-0002-4680-2768)
Google Академія (Віктор Сакало)
e-mail: sakalo73@ukr.net

доктор технічних наук, професор, Полтавська державна аграрна академія, Україна
Scopus ID: 57190977828
ORCID ID (0000-0003-1248-4068)
Google Академія (Валерій Сукманов, Валерий Сукманов, Valeri Sukmanov, Valerii Sukmanov)
e-mail: Sukmanovvaleri@gmail.com

 

Включення до міжнародних наукометричних баз
і каталогів наукових видань
видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова"
Index Copernicus
CrossRef
Google Scholar
Адреса редакції: Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, Україна, 36003
Тел.: 066-674-78-09 (відповідальний редактор)
E-mail: visnyk@pdaa.edu.ua