Українсько-нідерландська співпраця

Історія співпраці

В березні 2010 року в рамках програми “Sustainable Biomass Import Program” Міністерство економіки Нідерландів надало субсидію проекту Pellets for Power. Ця програма підвідомча агенству Agency NL, урядовій організації, мета якої стимулювати, підтримувати та сприяти забезпеченню екологічно стійкого виробництва, переробки та імпорту біомаси, вирощеної закордоном, сприяючи застосуванню біомаси в енергетичних, транспортних і хімічних цілях в Нідерландах.

В Україні проект розпочали реалізовувати: група компаній Фітофьюелз,  Полтавська державна аграрна академія та Інститут біомаси та сталого розвитку. Координатором проекту в Україні виступила група компаній Фітофьюелз, директор Петро Крайсвітній, а  координатором проекту у Полтавській державній аграрній академії Олексій Рій.

Перший кроком у Полтавській державній аграрній академії було створено науково-дослідний Центр з Біоенергетики, що розпочав  свою роботу в 2010 році і за позитивними і практичними результатами проекту був реорганізований у наукову платформу «Лабораторія енергетичних культур та біопалива»,  керівник Максим Кулик.

Проект «Pellets  for Power: Sustainable Import  Biomass from Ukraine»

Програма проекту відіграє важливу роль у досягненні мети  уряду збільшити частку біопалива в загальному обсязі використовуваних паливно-енергетичних ресурсів. Для досягнення останнього Нідерланди значною мірою будуть залежати від імпорту біомаси, оскільки  не мають власного простору для виробництва біомаси в достатній кількості.  Важливим аспектом є екологічно стійке виробництво всієї імпортованої  біомаси. 

Три задачі, яким повинні відповідати проекти, що фінансуються в рамках програма “Sustainable Biomass Import”: 

1.  Забезпечення екологічно стійкого виробництва біомаси на основі Системи тестування екологічно стійкої біомаси (Testing Framework Sustainable Biomass ).
2.  Розробка і застосовування систем сертифікації для імпортованої біомаси.
3.  Протидія небажаним непрямим наслідкам виробництва біомаси.

Більш детальної інформації про агенцію Agency NL (раніше відома як SenterNovem) і їх програму Sustainable Biomass Import можна знайти на сайті https://english.rvo.nl/topics/sustainability/sustainable-biomass

Реєстраційний номер проекту Pellets for Power в агенцієї Agency NL – DB101010. Наша контактна особа в агенції Agency NL – Джон Вееркемп. З ним можна зв’язатися по телефону +31 (0) 88 6027056 і ел.пошті: John.Veerkamp@AgentschapNL.nl

Критерії, яким повинен відповідати проект, що фінансується агенцією Agency NL:

  •  “Обгрунтований підхід з польовим дослідженням реальних ланцюгів постачання; високі шанси на успіх”
  • “Інноваційний прект для України”
  •  “Маломасштабний проект із значним потенціалом реплікації, забезпечуючи, таким чином, істотний внесок у екологічно стійкий розвиток

Цілі проекту Pellets for Power

Загальна мета проекту полягає у задоволенні зростаючої потреби в екологічно стійкому виробництві енергії, яка відповідала б міжнародним і європейським стандартам екологічного стійкого розвитку.

Використовуючи джерела біомаси, що сприяють зменшенню глобальних викидів парникових газів,  уникненню непрямих наслідків, в той же час максимізуючи екологічні та соціальні вигоди.

Існує дві спеціальні мети:

1. Розробка екологічно стійкої бізнес моделі гранулювання залишків біомаси, очерету та відходів сільськогосподарських культур в Україні для вітчизняного та голандського енергетичних ринків.

2. Тестування екологічно стійкого виробництва невикористовуваної біомаси і енергетичної культури на неродючих грунтах, уникаючи в той же час непрямих змін використання землі (iLUC)

Відповідно до викладеного вище проект виконує важливу пілотну функцію за допомогою трьох способів:

1. Проект покаже місцевій владі та фермерам реальність та рентабельність маломасштабного виробництва біомаси на комерційній основі у поєднанні використання для експорту та на внутрішньому ринку. Дрібні гравці мають можливість постачати біомасу до децентралізованого невеликого цеху з виробництва гранул. Будівництво та установка таких цехів на нових територіях (і значними запасами біомаси, що мінімізує транспортні витрати) відносно легкі. Це може бути перспективним як для віддалених територій, на яких немає ліній електропередач і традиційного постачання палива, проте значні запаси біомаси, частина яких може використовуватися для громадського опалення, так і як паливо на заводі з гранулювання (тому необхідно протестувати газифікатор/генератор на біомасі, який реально працює). Залучення багатьох дрібних постачальників має додаткову перевагу для поліпшення екологічної стійкості: кількість та якість постачання.

2. Проект покаже як біомасу, що залишається, або невикористовувану – солома зернових культур, в нашому випадку – і величезні запаси очерету можна перетворити на цінне джерело опалення (місцеве призначення) і спільного спалювання (інше). Таким чином бідні виробничі регіони України отримують економічнічі переваги за рахунок заміни викопного палива на опалення, створення робочих місць і надходження іноземної валюти.

3. Ризики проекту пов’язані з використанням найкращої практики поряд із міжнародними стандартами екологічно стійкого розвитку і перспективами міжанродних ринків. Експерименти та дослідження, які ми пропонуємо провести, визначать параметри та значення максиммальної кількості економічних, екологічних та соціальних переваг за мінімального негативного впливу на навколишнє середовище. Майбутні проекти можуть можуть брати за основу нашого досвіду і результатах досліджень, отже таке екологічно стійке виробництво біомаси в Україні, як і в  інших регіонах із подібними кліматичними умовами (наприклад, південна Росія) можна розповсюджувати. Важливі результати тестування передбачають показники вирощування багаторічних культур на землях, що не використовуються і/або не підходять для вирощування продуктів харчування. Крім того, діючий стандарт NTA 8080, як і його імплементаційне доповнення NTA 8081 будуть протестовані в умовах України, а отримані результати використають для їх безперервного вдосконалення.

Наукова платформа «Лабораторія енергетичних культур і біопалива»

6 березня 2013 року відбулося відкриття наукової платформи «Лабораторії енергетичних культур і біопалива» по реалізації міжнародної наукової програми «Енергія природи» на базі Полтавської державної аграрної академії продиктовано вимогами часу. Науково-дослідна структура створена задля вирішення важливих завдань:

1. Проведення дослідної роботи у межах україно-нідерландського проекту “Енергія природи”.

2. Створення наукової платформи по впровадженню в Україні досвіду провідних міжнародних науково-дослідних установ та організацій.

3. Обмін дослідно-практичними напрацюваннями між учасниками проекту.

4. Проведення навчальних тренінгів зі сталого розвитку територіальних сільських громад.

5. Дистанційне навчання студентів ПДАА провідними вченими-практиками Університету Вагенінген, Інституту NEN, Університету Saxion.

6. Впровадження інноваційних розробок, отриманих по проекту Р4Р.

Відкриття лабораторії розширить можливості українських науковців у напрямку подальшого розвитку новітніх технологій та впровадження їх у виробництво. Для студентів факультету агротехнологій та екології означена подія відкриє перспективу вивчення доробку провідних європейських вчених, можливість участі у пошукових дослідженнях, що значно розширить межі міжнародної студентської співпраці та сприятиме підвищенню теоретичної та практичної підготовки молодих фахівців.
Більше інформації за наступним лінком http://labenergy.blogspot.com/

Партнери по Проекту:

Website Agentschap NL, Sustainable Biomass Import Program

http://www.agentschapnl.nl/node/508083

WUR-FBR

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/food-biobase...

WUR-Alterra

http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/Environmenta...

Poltava State Agrarian Academy

http://www.pdaa.edu.ua/en/content/about-our-academy

Phytofuels Investments

Control Union Certifications

http://controlunion.com/en/certifications

Tuzetka

http://www.2zk.eu/2ZK/Home.html

Інститут біомаси та сталого розвитку

http://phytosustainaible.blogspot.com

Меморандуми, угоди, договори:

  • угода про створення українсько-нідерландської кафедри «Інновацій, біоекономіки та сталого розвитку», яка працюватиме на громадських засадах;
  • угода «Про Консорціум учасників реалізації технопарку «Енергія природи» в Україні»;
  • угода «follow up» по проекту Р4Р між Інститутом біомаси та сталого розвитку (Україна), Полтавською державною аграрною академією та університетом Вагенгінген (Нідерланди);
  • угода з реалізації проекту «Енергія природи» в Полтавській області між групою компаній «Фітофьюелз» (Україна) та компанією «BGP enegineers » (Нідерланди);
  • угода з впровадження програми «Agency NL support Project - Biomass project Ukraine» між Агенством NL (Нідерланди) та групою компаній «Фітофьюелз» (Україна);
  • протокол про створення Асоціації українських виробників та власників біомаси, які зацікавлені в роботі згідно стандарту NTA.

Новини по співпраці

За рішенням партнерів Проекту «Pellets  for Power: Sustainable Import  Biomass from Ukraine» всі інформаційні права на поширення достовірної інформації делеговано незалежній експертній організації Інститут біомаси та сталого розвитку, директор Олексій Рій .

Ми завжди раді інформувати Вас про нашу роботу, завітайте до нас за наступним лінком: http://phytosustainaible.blogspot.com/