Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01

Полтавської державної аграрної академії

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора та кандидата наук

запрошує здобувачів наукового ступеня до співпраці

Захисти проводяться за спеціальностями:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 

Склад спеціалізованої вченої ради

Наказ № 1643 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених радвід 16 грудня 2019 року

 

Послуги, що надає спеціалізована вчена рада Д 44.887.01

-  допомога в оформленні  документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  технічне забезпечення (аудіозапис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  допомога в оформленні документів після захисту в терміни встановленні ВАК України та у відповідності з вимогами.

Поштова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди – 1/3,

Полтавська державна аграрна академія (Спеціалізованій вченій раді, к. 463)

тел.-факс (0532) 60-73-98

e-mail: svr@pdaa.edu.ua

 

Матеріали дисертацій та відгуків
 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України
 
від 13 березня 2017 року № 374
 

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук:

2021 рік

Матеріали дисертації Колокольчикової Ірини Володимирівни

Матеріали дисертації Радіонової Яни Вікторівни

Матеріали дисертації Горбатюк Людмили Михайлівни

Матеріали дисертації Юдіної Олени Іванівни

Матеріали дисертації Процюк Наталії Юріївни

Матеріали дисертації Махмудової Ілони Володимирівни

Матеріали дисертації Сергієнко Володимира Івановича

Матеріали дисертації Романюк Ірини Анатоліївни

Матеріали дисертації Харчевнікової Лілії Сергіївни

Матеріали дисертації Пілявського Володимира Ілліча