Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 44.887.01

Полтавської державної аграрної академії

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора та кандидата наук

запрошує здобувачів наукового ступеня до співпраці

Захисти проводяться за спеціальностями:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 

Склад спеціалізованої вченої ради

Наказ № 374 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" від 28 лютого 2017 року

 

Послуги, що надає спеціалізована вчена рада Д 44.887.01

-  допомога в оформленні  документів до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  технічне забезпечення (аудіозапис) засідання по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата наук;

-  допомога в оформленні документів після захисту в терміни встановленні ВАК України та у відповідності з вимогами.

Поштова адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди – 1/3,

Полтавська державна аграрна академія (Спеціалізованій вченій раді, к. 463)

тел.-факс (0532) 60-73-98

e-mail: svr@pdaa.edu.ua

 

Матеріали дисертацій та відгуків
 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України
 
від 13 березня 2017 року № 374
 

Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук:

 

2019 рік

 

 

2018 рік

2017 рік

Матеріали дисертацій та відгуків

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України

від 14 липня 2015 року

 

№ 758 "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"

 

2016 рік