Рішення Вченої ради академії за 2019 - 2020 навчальний рік