Річний план державних закупівель Полтавської державної аграрної академії на 2010 рік

 

Річний план закупівель
на 2010 рік

Полтавська державна аграрна академія,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00493014
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет них коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8
Продукти нафтоперероблення рідкі 1135 державний бюджет 700 000 Відкриті торги липень
2010 року
Порціян Т.С.  
Устаткування для автоматичного оброблення інформації 2110 державний бюджет 500 000 Відкриті торги липень
2010 року
Порціян Т.С.  
Будинки житлові (закупівля квартири) 2121 кошти спец. фонду 400 000 Відкриті торги листопад - грудень
2010 року
Палій Н.М.
Булах Т.В.
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25 жовтня 2010 року,
протокол № 15

Голова комітету                        АРАНЧІЙ В. І.___________________________
з конкурсних торгів                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)

Секретар комітету                   БУЛАХ Т. В. _________________________________
з конкурсних торгів                 (прізвище, ініціали)                                 (підпис)


Зміни
до річного плану закупівель 

на 2010 рік
Полтавська державна аграрна академія, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00493014
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджет них коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі, грн. Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) При мітка
1 2 3 4 5 6 7 8
Будинки житлові (закупівля квартири) 2121 кошти спец. фонду 400 000  Відкриті торги листопад - грудень
2010 року
Палій Н.М.
Булах Т.В.
 

Затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від 25 жовтня 2010 року,
протокол № 15

Голова комітету                        АРАНЧІЙ В. І.___________________________
з конкурсних торгів                  (прізвище, ініціали)                                 (підпис)

Секретар комітету                   БУЛАХ Т. В. _________________________________
з конкурсних торгів                 (прізвище, ініціали)                                 (підпис)


 

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування – Полтавська державна аграрна академія

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00493014

1.3. Місцезнаходження – Полтавська область, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, кабінет № 3, 36003

1.4. Реєстраційний рахунок – 35222003002554, Банк – УДК в Полтавській обл., МФО 831019

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками – Булах Тетяна Вікторівна, секретар комітету з конкурсних торгів, Коляденко Зоя Іванівна, юрисконсульт академії, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, кабінет № 3, 36003, тел. (0532) 56-99-253, телефакс (0532) 60-74-24, е-mail: pdaa@pdaa.com.ua

1.6. Головний розпорядник коштів – Міністерство аграрної політики України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00011050

2. Джерело фінансування закупівлі – кошти спеціального фонду Полтавської державної аграрної академії

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщується інформація про закупівлюhttps://tender.me.gov.ua/

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлюpdaa@pdaa.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі – будинки житлові (квартира), код ДК 45.61.1

5.2. Кількість товару – одна квартира, двокімнатна

5.3. Місце поставки товару – м. Полтава, Полтавська область

5.4. Строк поставки товару – грудень 2010 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів – Полтавська область, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, ПДАА, адміністративний корпус, кабінет № 3, 36003

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів – не вимагається

8. Подання пропозиції конкурсних торгів:

8.1. Місце – Полтавська область, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, ПДАА, адміністративний корпус, кабінет № 3, 36003

8.2. Строк – 01.12.2010, 10:00 годин

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце – Полтавська область, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4 , кабінет № 415, 36003

9.2. Дата – 01.12.2010

9.3. Час – 11: 00 годин

10. Додаткова інформація – спосіб отримання документації конкурсних торгів – особисто або поштою; додаткова інформація – тел. (05322) 2-29-53

Голова комітету з конкурсних торгів
Перший проректор, доцент
 
АРАНЧІЙ В. І.

Секретар комітету
з конкурсних торгів
 
БУЛАХ Т. В.
моб. тел. 050-26-94-741

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних
торгів або цінової пропозиції

1. Замовник:

1.1.Найменування – Полтавська державна аграрна академія

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00493014

1.3.Місцезнаходження – Полтавська область, м. Полтава, вул. Г. Сковороди 1/3, адміністративний корпус, кабінет № 3, 36003

2. Предмет закупівлі:

2.1.Найменування предмета закупівлі – будинки житлові (квартира), код ДК 45.61.1

2.2.Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг – двокімнатна – одна одиниця

2.3.Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг – м. Полтава, Полтавська область, грудень 2010 року

3. Процедура закупівлі – відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель – 01.11.2010 р. «Вісник державних закупівель» спецвипуск  № 44/5 (432/5), оголошення № 41790 (НЕР)

5. Учасник-переможець:

5.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Приватне підприємство «Дисконт»

5.2.Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – 31391685

5.3.Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – Полтавська обл., м. Полтава, вул. Монастирська, 6, офіс 1, 36020; (0532) 569-453

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції):

380 800,00 грн. (триста вісімдесят тисяч вісімсот грн.00 коп.), ціна без ПДВ_____________

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції) – 02.12.2010 р. 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю – 21.12.2010р.

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                 Секретар комітету

Перший проректор, професор                                         з конкурсних торгів

 

АРАНЧІЙ В. І. ___________________                                    БУЛАХ Т. В.

                          підпис,  м. п.                                         моб. тел. 050-26-94-741