РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми щодо якості викладання навчальних дисциплін

З метою покращення якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти проводиться анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування щодо якості викладання навчальних дисциплін:

  • У червні 2021 р. на факультеті обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету проведене анкетування здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування щодо якості викладання навчальних дисциплін, які читалися у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року. Результати доповідались на засіданні групи забезпечення освітньої програми.
  • Опитування «Думка здобувачів вищої освіти щодо проЄктів ОПП спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»» (січень-лютий 2021 р.)