Ректор Полтавської державної аграрної академії

Аранчій Валентина Іванівна

К.е.н., професор, ректор Полтавської державної аграрної академії

 

На рубежі нового тисячоліття збулася споконвічна мрія хлібодарського загалу Полтавщини, до якої вона йшла понад 115 років, – Полтавський державний сільськогосподарський інститут реорганізовано у Полтавську державну аграрну академію.

Нині ПДАА – це сучасний багатопрофільний науково-освітній комплекс зі всіма елементами ступеневої та післядипломної освіти, що є складовою частиною європейського освітнього простору відповідно до вимог Болонської декларації.

Академія сьогодні має високий рейтинг із-поміж інших вищих навчальних закладів країни: 73-те місце серед 200 ВНЗ України, четверте – серед ВНЗ аграрного профілю й друге – серед ВНЗ регіону (за даними Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України).

Значна заслуга в цьому професорсько-викладацького складу, в якому 4 академіків, 36 професорів, докторів наук і понад 240 доцентів, кандидатів наук. Нині академія в змозі самостійно готувати наукові кадри. Підтвердженням цього є аспірантура із 12-ти спеціальностей. 

Академія є засновником науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», який видається з 1998 року і затверджений ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук. Журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У складі ПДАА – сім факультетів, сім коледжів і технікумів, центр довузівської підготовки.

Широкомасштабною є міжнародна діяльність ПДАА: наразі налагоджено контакти з 33 організаціями з 20 країн світу.

Академія має відповідну матеріальну-технічну базу: п’ять навчальних корпусів, бібліотеку і читальні зали, комп’ютерні класи з виходом  в Інтернет, спортивний комплекс, 2 їдальні, п’ять гуртожитків, спортивно-оздоровчий табір, віварій. З усіх ВНЗ регіону лише у нас функціонує ексклюзивний центр дозвілля для студентів. 

Справжньою окрасою не лише академії, а й Полтави є чудовий парк площею 4,5 гектара, де представлені екзоти, що на Полтавщині зустрічаються лише тут. Сучасна дендрофлора парку нараховує близько ста видів і форм. Він є важливою навчальною базою для студентів нашої академії, Національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, багатьох коледжів і шкіл. Парк академії рекомендований до включення в природно-заповідну мережу Полтавщини за статусом парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого рівня.