Про спеціальності

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань) необхідних для вступу до ПДАУ в 2022 році

 

Здобувачі вищої освіти навчаються за ступеневою системою підготовки «бакалавр – магістр – доктор філософії» за спеціальностями:


274 Автомобільний транспорт
 208 Агроінженерія
 201 Агрономія  162 Біотехнології та біоінженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія
 211 Ветеринарна медицина
 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  133 Галузеве
машинобудування
193 Геодезія та землеустрій  101 Екологія
 051 Економіка
141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
 202 Захист і карантин рослин
126 Інформаційні системи та технології

075 Маркетинг

073 Менеджмент
 292 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування

052 Політологія

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

015 Професійна освіта


204 Технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва

242 Туризм

035 Філологія


072 Фінанси, банківська справа та страхування

181 Харчові технології

 
Мова освітнього процесу - державна. Університет проводить навчання іноземних громадян в межах ліцензованих спеціальностей.
 
До послуг студентів:
 
 • п’ять навчальних корпусів,
 • сучасні навчальні аудиторії,
 • гуртожитки,
 • спортивно-оздоровчий табір,
 • їдальня,
 • бібліотека і читальні зали,
 • комп’ютерні класи,
 • більше п'ятидесяти точок вільного доступу до Wi-Fi,
 • науково-дослідні гуртки,
 • спортивні зали і майданчики,
 • мистетцькі колективи,
 • клуби за інтересами,
 • дискотека та ін.
Студенти з усіх спеціальностей мають можливість стажування за кордоном.