Підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ

Абітурієнту
Правила прийому іноземних громадян
Вартість навчання
Інформаційний буклет
Студентське життя

Шановні іноземні громадяни!

Запрошуємо вас на навчання на факультет підготовки іноземних громадян за такими напрямами:

  • мовна підготовка (навчання російської та української мов);

  • навчання на основних факультетах (ОКР БАКАЛАВР та МАГІСТР);

  • навчання в аспірантурі.

Підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ є різновидом освітньої діяльності і здійснюється на  факультеті підготовки іноземних громадян ПДАА.

Головними завданнями довузівської підготовки іноземців є:

  • Вивчення української (російської) мови в обсягах, достатніх для навчання на першому і наступних курсах вищих навчальних закладів України. При цьому надзвичайно важливою вимогою є формування у іноземного студента мінімально потрібного лексичного запасу і професійних (залежно від обраного фаху) термінів українською або російською мовами, без чого неможливе успішне навчання.
  • Систематизація знань рівня загальної середньої освіти, здобутих іноземцями на батьківщині, і доведення їх до рівня вимог середньої освіти України.

Виконання завдань довузівської підготовки іноземців, залежно від обраного ними фаху, має свою специфіку і потребує спеціально підготовлених педагогічних кадрів як з російської чи української мов, так і загальноосвітніх дисциплін.

Набір навчальних дисциплін залежить від обраного фаху.

Обов’язковими для всіх є:

  • українська чи російська мова;
  • країнознавство;
  • основи інформатики і обчислювальної техніки.

Майбутні фахівці інженерно-технічного напрямку вивчають математику, фізику, хімію, креслення; медико-біологічного напрямку – математику, фізику, хімію, біологію; гуманітарного напрямку – основи української і зарубіжної літератури, історію, економічну та соціальну географію світу.

Кількість годин, що відводяться на вивчення дисциплін, варіюється залежно від обраного фаху.

Навчання іноземних студентів здійснюється на базі робочих навчальних програм з дисциплін, які складаються у відповідності до типових навчальних планів та програм, розроблених Навчально-методичною комісією з довузівської підготовки іноземних громадян Міністерства освіти і науки України.

Для здійснення підготовки студентів-іноземців наявна матеріальна база: навчальні кабінети з дисциплін, оснащені відповідним обладнанням, лінгафонні кабінети для вивчення мов, дидактичні та наочні матеріали тощо.

Прибуття іноземних громадян на навчання здійснюється за запрошеннями державного зразка, а також за наявності візової підтримки Міністерств освіти і науки та Закордонних справ України. Вимоги боротьби з нелегальною міграцією потребують ретельного вибору фірм-посередників і кандидатів на навчання, а також зустрічі їх безпосередньо за місцем прибуття представниками вищого навчального закладу.

Невід’ємною частиною навчального процесу є виховна робота як під час проведення занять, так і в позаурочний час, яка включає в себе ознайомлення іноземців із законодавством України щодо статусу іноземних громадян, правил проживання і пересування територією України, ознайомлення з особливостями і традиціями життя українського народу, організація і проведення екскурсій, вечорів відпочинку тощо з обов’язковим урахуванням звичаїв і традицій країн прибуття іноземних громадян.