Перелік вибіркових навчальних дисциплін ОКР Бакалавр зі спеціальності Біотехнології та біоінженерія 2021

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 
Перелік фахових вибіркових навчальних дисциплін 
Назва навчальної дисципліни Семестр Додаткові матеріали
Блок 1
Біохімія 3 Анотація Силабус
Фізико-хімічні методи аналізу 4 Анотація Силабус
Мінеральне живлення рослин 5 Анотація Силабус
Сільськогосподарська мікробіологія 6 Анотація Силабус
Біотехнологія в тваринництві 7
Анотація
Силабус
Хімічний захист рослин з основами агротехнології 7 Анотація Силабус
Сучасні біотехнології в агросфері 8 Анотація Силабус
Процеси та апарати біотехнологічних виробництв 8 Анотація Силабус
Блок 2
Біонеорганічна хімія 3 Анотація Силабус
Методи біотехнологічних досліджень 4 Анотація Силабус
Прикладні біотехнології в агропромисловому комплексі 5 Анотація Силабус
Бродильне виробництво 6 Анотація Силабус
Біотехнологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства 7 Анотація Силабус
Біологічні методи захисту агроекосистем 7 Анотація Силабус
Біотехнологія харчових виробництв 8 Анотація Силабус
Прикладна біотехнологія 8 Анотація Силабус