Перелік обов'язкових навчальних дисциплін ЗВО Магістр зі спеціальності 201 Агронономія ОПП Екологічне рослинництво 2021 р.н.