Перелік обов'язкових навчальних дисциплін ОКР Бакалавр зі спеціальності Біотехнології та біоінженерія 2021

 

 

Навчальна дисципліна
Анотація
Силабус
Обовязкова частина
1.1. Дисципліни загальної підготовки
Аналітична хімія Анотація
Силабус
Біофізика Анотація Силабус
Вища математика Анотація Силабус
Генетика Анотація Силабус
Економіка підприємства Анотація Силабус
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Анотація Силабус
Інформаційні системи та технології Анотація Силабус
Історія та культура України Анотація Силабус
Конструювання інтегрованих біотехнологій Анотація Силабус
Неорганічна та органічна хімія Анотація Силабус
Основи біоіндикації та біотестування Анотація Силабус
Основи біотехнології рослин Анотація Силабус
Правознавство Анотація Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) Анотація Силабус
Фізична і колоїдна хімія Анотація Силабус
Фізичне виховання Анотація Силабус
Фізіологія рослин Анотація Силабус
Філософія
Анотація
Силабус
1.2. Дисципліни професійної підготовки
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Анотація
Силабус
Біоінженерія
Анотація
Силабус
Біологія клітин і тканин
Анотація
Силабус
Біотехнологія очищення води
Анотація
Силабус
Експертиза біотехнологічних процесів і обладнання Анотація Силабус
Загальна біотехнологія Анотація Силабус
Загальна мікробіологія та вірусологія Анотація Силабус
Курсова робота Біоінженерія Анотація Силабус
Методи біотехнологічних досліджень Анотація Силабус
Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв Анотація Силабус
Об'єкти біотехнологічних виробництв Анотація Силабус
Основи біобезпеки та біоетики Анотація Силабус
Основи наукових досліджень
Анотація
Силабус
Технології виробництва і переробки фітомаси
Анотація
Силабус
Технологія мікробного синтезу Анотація Силабус