Перелік обов'язкових навчальних дисциплін ОКР Бакалавр за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" 2021 р.н.

 

Навчальна дисципліна
Анотація
Силабус
Обовязкова частина
1.1. Дисципліни загальної підготовки
Аналітична хімія Анотація
Біофізика Анотація Силабус
Ботаніка Анотація Силабус
Вища математика Анотація Силабус
Генетика Анотація Силабус
Економіка підприємства Анотація Силабус
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Анотація Силабус
Інформаційні системи та технології Анотація Силабус
Історія та культура України Анотація Силабус
Неорганічна та органічна хімія Анотація Силабус
Правознавство Анотація Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) Анотація Силабус
Фізична і колоїдна хімія Анотація Силабус
Фізичне виховання Анотація Силабус
Фізіологія рослин Анотація Силабус
Філософія
1.2. Дисципліни професійної підготовки
Агрометеорологія
Агрофармакологія
Агрохімія
Анотація
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Грунтознавство з основами геології
Загальна ентомологія Анотація Силабус
Загальна фітопатологія Анотація Силабус
Землеробство Анотація Силабус
Імунітет рослин Анотація Силабус
Інтегрований захист рослин Анотація Силабус
Карантин рослин Анотація Силабус
Механізація, електифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва Анотація Силабус
Мікробіологія Анотація Силабус
Основи біологічного захисту рослин
Основи наукових досліджень в захисті рослин
Рослинництво з основами кормовиробництва Анотація Силабус
Сільськогосподарська ентомологія
Сільськогосподарська фітопатологія
Анотація