Патентно-пошукова робота викладачів кафедри

Патентно-пошукова робота викладачів кафедри

Патентно-пошукова діяльність на кафедрі захист рослин є невід’ємною частиною науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальністю 202 Захист і карантин рослин.
За результатами досліджень за напрямами наукової діяльності кафедри захист рослин викладачами було здійснено патентний пошук сучасних технологій та пристроїв, результатом якого стало отримання патентів на корисну модель.

 

 

 

 

Отримані патенти стосуються різних напрямів аграрного виробництва та спрямовані на вирішення нагальних потреб галузі.