Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій

Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти
Завідувач кафедри
Кафедра
доктор економічних наук, професор 

Економіки та міжнародних економічних відносин

доктор наук з державного управління, професор
доктор економічних наук, професор 
доктор економічних наук, професор 
кандидат технічних наук, доцент
кандидат економічних наук, доцент
Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна
Менеджменту ім. І.А. Маркіної