Міжнародні зв’язки

36003, м. Полтава, 
вул. Сковороди 1/3,
Гурт. №1, каб. 317, 330, 304
Тел.: +38 0532 56-54-14
international.office@pdaa.edu.ua

Міжнародні стипендії

Полтавська державна аграрна академія більше двадцяти років тісно співпрацює з іноземними університетами, установами та організаціями в галузі наукових досліджень, міжнародних проектів та практичної підготовки студентів.

Завдяки широким та міцним міжнародним зв’язкам більше ніж із 21 країнами світу (Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Турція, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай, Австралія) студенти мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику, стажування, приймати участь у стипендіальних програмах.

Згідно раніше укладених договорів із іноземними навчальними закладами, організаціями та науковими установами науково-педагогічний персонал нашої академії систематично приймає участь у конференціях, підвищеннях кваліфікації та проводить наукові дослідження за кордоном.

Щороку на базі нашої академії проводиться велика кількість міжнародних семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, презентацій, офіційних зустрічей закордонних делегацій. ПДАА активно співпрацює із закордонними лекторами для здійснення ними викладацької діяльності в академії та передачі досвіду в галузях міжнародної освіти.

ПДАА постійно розширює свої міжнародні зв’язки. Зокрема, останніми роками поглибилася співпраця Полтавської державної академії із навчальними закладами Канади, що є одним з важливих партнерів України.

Особливо актуальними є питання стратегічного розвитку стосунків канадських та українських університетів, співпраці між вищими навчальними закладами різних секторів господарства двох країн, розвитку співпраці у напрямку науково-дослідницьких робіт між українськими та канадськими університетами.

У 2014 році до співпраці із ПДДА долучилась Словаччина (Центральноєвропейський університет у м. Скаліца). А саме, підписана угода про співробітництво у сфері розвитку програм подвійних дипломів.

Починаючи з 2015 року ПДАА відкриває можливості студентського та викладацького обмінів за програмою ERSMUS + у таких країнах як Польща та Німеччина.

Останні роки ПДАА досить плідно співпрацює з різними навчальними закладами Польщі. Завдяки цьому наші студенти мають можливість стажуватися та навчатися у вищих навчальних закладах Польщі.

Функціонують програми подвійних дипломів. Що передбачає можливість отримання студентами ПДАА паралельно з українським дипломом ще й дипломи європейського зразка.

З метою вивчення та покращення рівня володіння польською мовою у 2013 році у ПДАА відкрито «Польський центр».

У структурі академії функціонує центр міжнародної освіти, який здійснює довузівську підготовку громадян країн Азії, Африки і Латинської Америки для подальшого навчання їх вищих навчальних закладах Полтави та інших міст України. Діяльність центру здійснюється під керівництвом кандидатом технічних наук, доцента Сакала Віктора Миколайовича.

Загальну координацію міжнародної діяльності академії здійснює проректор науково-педагогічної, наукової роботи та міжнародних зв’язків, к. с.-г. н. Горб Олег Олександрович.

 

Партнери академії

Новосибирский  филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российский торгово-экономический университет» (НФ ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.  Плеханова)ФГБОУ ВПО Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.МальцеваВолгоградский государственный аграрный университетРязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. КостычеваФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова»ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии

Государственный аграрный университет Молдовы  Томский сельскохозяйственній институт – филиал ФГБОУ ВПО "НГАУ"