Міжнародні зв’язки


Міжнародна діяльність є невід’ємною частиною діяльності Полтавської державної аграрної Академії. ПДАА перебуває у пошуку конкретних шляхів і засобів інтернаціоналізації усіх сфер своєї діяльності, здійснюючи  практичне прилучення до єдиних вимог, єдиних критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи провідних освітніх закордонних закладів та має досвід міжнародної  співпраці з більш ніж 50 організаціями, установами й закладами вищої освіти з понад 20 країн світу.

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва - підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у  зарубіжних освітніх закладах;  спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та здобувачів вищої освіти у міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень Академії на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

Здобувачі вищої освіти Академії мають можливість проходити ознайомчу практику (стажування) за кордоном у таких країнах, як Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Туреччина, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай і навіть Австралія.

Починаючи з 2015 року Полтавська державна аграрна Академія приймає участь у проектах з міжнародної кредитної мобільності (Еразмус+КА1. Credit Mobility) з трьома ЗВО Республіки Польща (Вища школа торгівлі та послуг м. Познань, Вища Школа Бізнесу м. Домброва Гурніча, Університет природничих наук м. Познань) та Університетом «Хоенхайм» (Німеччина) і планує розширювати коло європейських ЗВО-партнерів.

Академія є учасником таких попередніх видань програми  Erasmus+  у створенні можливостей для вищої освіти (Tempus), як:

  1.  T_JEP – 10758 - Впровадження магістерського курсу «Екологічне та економічне рослинництво».      

  2.  М_JEP–22218-2001 - Ділове адміністрування в сільському господарстві. 

  3.  T_JEP-27168 - Створення агроекологічного центру Полтавщини.

З квітня 2017 року Полтавська державна аграрна Академія є членом Європейської Асоціації Агентств з розвитку (EURADA).

Останні роки ПДАА досить плідно співпрацює з різними закладами вищої освіти Республіки Польща. Завдяки цьому в Академії успішно функціонує міжнародний проект «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ», завдяки якому здобувачі вищої освіти мають можливість отримати 2 дипломи одночасно (український та польський).

З метою покращення рівня володіння іноземними мовами на базі ПДАА функціонує «Мовний центр», а у 2013 р. за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Харкові та фонду «Допомога полякам на сході» було відкрито «ПОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР».

Загальну координацію міжнародної діяльності Академії здійснює проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, професор Горб Олег Олександрович.

 

 

Начальник відділу міжнародних звязків

Радіонова Яна Вікторівна

тел. +380502290016

e-mail: yana_radionova89@ukr.net