Історія розвитку міжнародних зв’язків ПДАА

Перші елементи міжнародних відносин в Полтавській державній аграрній академії з’явилися в 1995-1996 роках. Це були контакти з двома німецькими навчальними закладами, а саме Східно-Європейським центром Університету Хоенхайм м. Штутгарт та сільськогосподарською школою «ДОЙЛА» м. Нієнбург.

Університет Хоенхайм м. Штутгарт  – це аграрний університет у м. Штутгарт, який на протязі багатьох років займає одне з провідних місць серед вищих навчальних закладів Німеччини. На його базі починаючи з 1995 року і по теперішній час  наші викладачі систематично проходять стажування з метою підвищення кваліфікації або проводять свої наукові дослідження за різними напрямками, а студенти мають можливість навчатися в магістратурі та аспірантурі.

Сільськогосподарська школа «ДОЙЛА» м. Нієнбург - це навчальний заклад, який підпорядкований Сільськогосподарській Палаті і Адміністрації округа Нієнбурга. В ньому проходять навчання фермери, садівники, механіки сільськогосподарської техніки, слюсарі, столяри з Німеччини. Крім того ця школа проводить навчання студентів із країн середньої і східної Європи, нових незалежних держав та заокеанських країн (зокрема Бразилії). Навчання для цієї категорії студентів проводяться в галузі сільського господарства та садівництва.

Студенти Академії з 1996 року проходять навчання в цій школі з одночасним практичним стажуванням у фермерських господарствах землі Нижня Саксонія. Термін практичного стажування 12 місяців, а навчання проводиться 1 день кожного тижня протягом всього періоду стажування. Вкінці терміну стажування студенти складають іспити по рослинництву, тваринництву, механізації та німецькій мові і отримують сертифікат про закінчення школи «ДОЙЛА» точно такий як і німецькі студенти.

До 1998 року міжнародна діяльність академії велася безсистемно, що інколи призводило до втрати можливостей перспективних інтернаціональних контактів і проектів. Тому, в 1998 році з метою  розширення  міжнародних контактів Академії було  введено посаду проректора з міжнародних зв’язків, яку з моменту її введення і по теперішній час обіймає кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Горб Олег Олександрович.

В 2000 році був створений відділ міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії. На той час в міжнародному відділі працювали за сумісництвом такі ініціативні викладачі академії, як доктор сільськогосподарських наук, професор Калініченко Антоніна Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гетя Андрій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент Якубенко Олена Павлівна та інші.

Очолювали відділ міжнародних звізків Академії в різні часи такі фахівці, як Гетя Андрій Анатолійович, Федосеєнко Дмитро Володимирович, Антонов Олександр Олександрович, Гетя Ольга Вікторівна, Тимошенко Галина Олександрівна, Герелес Ганна Василівна, Тараненко Ганна Олексіївна, Капіталова Тетяна Ігорівна. Зараз посаду начальника відділу міжнародних звязків обіймає Радіонова Яна Вікторівна.

Завдяки таким структурно-організаційним змінам міжнародна діяльність Академії почала значно розширюватися та поглиблюватися. Так, в 1998 році розпочалася та триває по теперішній час співпраця з Німецьким селянським союзом.

Німецький селянський союз - це об’єднання фермерів Німеччини, під керівництвом яких наші студенти проходять практику на базі фермерських господарств Німеччини. Під час даної практики протягом 4 – 6 місяців студенти вивчають технологічні процеси відповідних фермерських господарств та переймають досвід господарювання.

Також у 1998 році разом з німецьким Університетом Хоенхайм та австрійським Університетом польових культур ВОКU Академія подала заявку, а в 1999 році виграла гранд на впровадження спільно-європейського Українсько-Німецько-Австрійського трирічного проекту Темпус Таціс.  В рамках даного гранду в 2001 році на базі агрономічного факультету Академії був введений магістерського курсу «Еколого - економічне  рослинництво», який продовжує з успіхом функціонувати й зараз.

Щороку на магістерському курсі навчаються 25 студентів. За час реалізації проекту більш ніж 50 викладачів Академії пройшли стажування в Німеччині та Австрії з метою підвищення кваліфікації та розробки нових навчальних програм для магістерського курсу.

Крім того, завдяки фінансовій підтримці вищезазначеного проекту, в Академії було створено локальну комп’ютерну мережу з виділеною лінією Інтернет, на базі агрономічного факультету обладнано науково-дослідну лабораторію, а також створений «Мовний центр».

Сьогодні «Мовний центр» Полтавської державної аграрної академії є найкращим центром на Полтавщині та одним з декількох центрів по всій Україні, які мають ліцензію на проведення тестів з німецької мови «DAF». На базі центру можна пройти курси з вивчення таких іноземних мов, як англійська, німецька, французька та інші. Крім того центр плідно співпрацює з Гьоте-інститутом та німецькою службою академічних обмінів DAAD.

Керувала центром з моменту його заснування і по 2012 рік доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук Шишліна Олена Павлівна. Зараз його очолює старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства Савенкова Олена Олександрівна.

Досить важливим можна вважати і той факт, що завдяки цьому проекту в  Університеті Хоенхайм успішно навчався випускник агрономічного факультету Кривинець Олег, а Криворучко Віталій випускник нашого факультету механізації захистив дисертацію та працює науковим співробітником у Відні.

Координатором проекту від Академії був проректор з міжнародних зв’язків, кандидат сільськогосподарських наук, доцент ‒ Горб Олег Олександрович, а менеджером проекту начальник відділу міжнародних зв’язків кандидат сільськогосподарських наук, доцент ‒ Гетя Андрій Анатолійович.  

Слід відмітити, що Гетя А.А. був одним із перших викладачів Академії, якому вдалося виграти стипендію німецької служби академічних обмінів DAAD і протягом 18 місяців в 1998-1999 роках  проводити свої наукові дослідження на базі Університету Хоенхайм. Також на основі стипендії німецької служби академічних обмінів DAAD в Університеті Хоенхайм проводили свої короткотермінові досліди кандидат сільськогосподарських наук, доцент – Шевніков Микола та кандидат сільськогосподарських наук, доцент –Колєсніков Леонід.

З 1996 по 1998 рік в академії працював експерт німецького Центру Інтернаціональної міграції (СІМ) доктор Юрген Куробка, як інтегрований спеціаліст. У 1998 році його замінив доктор Райнер Пльойзе, який пропрацював в нашій Академії радником ректора з міжнародних питань майже 10 років і приклав максимум своїх зусиль у розширенні та поглибленні міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії з різними  німецькими установами та організаціями.

Починаючи з 1999 року науково-педагогічний персонал нашої академії отримав можливість відвідувати міжнародні виставки «Євротір» та «Арітехніка» в м. Ганновер та виставку «Зелений тиждень» в м. Берлін, а також різноманітні міжнародні виставки в Бельгії, Польщі та інших країн ЄС.

З 1998 року студенти Академії отримали  можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту Університету прикладних наук «Вайєнштефан». Даний університет знаходиться на землі Баварія і має два відділення в м.Фрайзінг та в м.Тріздорф. В університеті навчаються німецькі студенти за такими напрямками як сільське господарство, охорона навколишнього середовища та міжнародний менеджмент.

Українські студенти мають можливість навчатися на факультеті міжнародного менеджменту після проходження 4 - 6 місячної практики в фермерських господарствах землі Баварія. Після проходження практики, яка проводиться під керівництвом Університету, приблизно 40 % студентів -практикантів у подальшому проходять безкоштовне навчання на факультеті міжнародного менеджменту (магістерський курс «МВА in Agriculture») за рахунок отримання різноманітних стипендій. Після закінчення магістратури вони практично всі працевлаштовуються на німецькі або австрійські фірми, які представлені на ринках країн бувшого Радянського Союзу.

З 2002 року аналогічний магістерський курс введений  у Полтавській державній аграрній академії. Це результат ще одного трирічного спільно європейського Українсько-Німецько-Ірландського проекту Темпус Таціс М_JEP-22218-2001. Даний проект Академія в 2002-2004 роках впроваджувала разом з Національним аграрним університетом України м. Київ, Сумським державним аграрним університетом та двома Європейськими партнерами Університетом Прикладних наук «Вайєнштефан» (ФРН) та Університетом м. Дубліна (Ірландія).

 В рамках проекту 16-17 червня 2005 року на базі нашої Академії була проведена заключна міжнародна конференція з презентацією підручника «Виробнича економіка», який був виданий за кошти проекту і зараз є настільною книгою для студентів магістерського курсу «МBA in Agriculture». До речі, у 2005 році факультет економіки та менеджменту нашої академії успішно пройшов ліцензування нової спеціальності «Адміністративний Менеджмент», що теж  можна вважати успішним результатом завершення цього проекту.

Випускники магістерського курсу «МBA in Agriculture», окрім українського диплому магістра встановленого зразку, отримують сертифікат німецького Університету Прикладних наук Вайєнштефан. Випускниця факультету Букша Ірина з успіхом закінчила магістратуру Дублінського Університету та зараз проживає й працює в Ірландії.

Все це можна вважати першим реальним кроком Полтавської державної аграрної Академії на шляху до Євроінтеграції в освіті в рамках Болонської угоди.

Міжнародний Українсько - Австрійсько - Шрі Ланкійський науково-дослідний проект «Біологічна азотфіксація бобовими культурами в умовах водного стресу» (BIO Fix) в 2002-2003 роках від нашої академії координував кандидат хімічних наук, доцент Федосеєнко Дмитро Володимирович. У 2006 році він виграв індивідуальний грант на проведення наукових досліджень і по теперішній час працює в університеті штату Флорида (США), а його син, теж Федосеєнко Дмитро закінчив аспірантуру в університеті Хоенхайм (ФРН).

У 2002 році розпочалася  співпраця з Шведським Аграрним Університетом та сільськогосподарським коледжем міста Ретвік. В рамках даної співпраці періодично відбувається обмін делегаціями, а наші студенти проходять стажування в коледжі м. Ретвік (Швеція).

З 2003 по 2007 рік на базі Полтавської державної аграрної академії  впроваджувалися одночасно 2 міжнародні  проекти – це «Проект аграрного маркетингу в Україні» та проект «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області».

«Проект аграрного маркетингу в Україні» ‒ фінансувався урядом США через фірму «LAND O’LAKES» з метою покращення логістики і маркетингу збуту продукції фермерами виробниками плодоовочевої продукції.

Проект «Створення офіційного дорадництва в Полтавській області» ‒ фінансувався урядом ФРН через «Федеральне міністерство продуктів харчування, сільського господарства та лісового господарства» з метою започаткування дорадчої діяльності на Полтавщині шляхом надання різноманітних освітньо-консультативних послуг сільськогосподарським товаровиробникам різних форм власності.

Співпрацю з Варшавським національним аграрним університетом в Польщі та з Угорським аграрним університетом в містечку Сарваш розпочато у 2005 році. У 2008 році розширено зв’язки з Угорщиною, в підсумку підписано угоду з Університетом міста Дебрецен.

З 2005 по 2007 рік в нашій Академії працювала волонтер з Корпусу Миру Дженіфер Валей. Завдяки її ініціативі у 2006 році розпочато співпрацю з американськими університетами штату Іллінойс та університетом PURDUE штат Індіана.

У 2006 році Полтавською державною аграрною академією у складі Українсько-Німецько-Польського консорціуму подано заявку, а в 2007 році успішно виграно дворічний проект Темпус Таціс «Створення Агроекологічного центру Полтавщини».

У виконанні даного проекту брали участь: з європейської сторони ‒ Університет Хоенхайм, Університет м. Штутгарт, Муніципалітет міста Фільдерштат (ФРН), Варшавський національний аграрний університет (Польща); з української сторони‒  крім Академії, ще й такі установи як Головне управління ветеринарної медицини у Полтавській області, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, а також інші організації які опікуються вирішенням екологічних  питань на Полтавщині.

В результаті виконання проекту був створений «Агро Екологічний центр Полтавщини», який успішно працює з метою підвищення екологічної свідомості різних верств населення та надання можливості проходження курсів підвищення кваліфікації для фахівців різних установ та організацій.

В 2008-2009 роках  Полтавська державна аграрна академія разом з Полтавською обласною громадською організацією «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба» успішно виконала ще один екологічний проект, який фінансувався Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Відповідний проект ставив за мету поширення досвіду ПП «Агроекологія», засновником якого є Герой Соціалістичної праці, Герой України Семен Антонець, щодо ведення органічного землеробства в Полтавській області.

У 2009 році Академія заключила угоду з Французько-Румунським інститутом сільського господарства ISFRADA згідно якої наші випускники бакалаври мають можливість навчатися у Румунії а потім у Франції з отриманням двох магістерських дипломів цих країн. Але найціннішим в рамках даної угоди є гарантія ISFRADA на працевлаштування випускникам магістрам на французьких фірмах.

Успіхом 2009 року також можна вважати відкриття можливості нашим студентам випускникам навчатися в аспірантурі з екологічного напрямку в Сінгапурі на базі Наянгського технологічного університету за кошти фонду «СІНГА».

У 2010 році Академія взяла участь в Українсько-Польському проекті «Підприємництво жінок в сільській місцевості в сфері зеленого туризму» в рамках якого було проведені навчання та тренінги по зеленому туризму, під час яких польські фахівці на чолі з професором Казимишем Кошиняком-Камешем поділилися своїм досвідом з полтавськими колегами.

З 2010 по 2013 роки Академія активно приймала участь в Українсько-Нідерландському-Бельгійському проекті «Pellets 4 power» завдяки чому в академії був створений «Науково-дослідний центр з біоенергетики» на базі якого продовжується і зараз робота над розробкою еколого-агрономічних засад вирощування та переробки енергетичних культур.

З 2011 року і по теперішній час реалізується Польсько-український освітній проект в рамках якого на базі Академії була створена «Екологічна лабораторія з дослідження відновлювальних джерел Енергії», в якій представлені сонячні колектори різних типів, тепловий насос та інше унікальне для України обладнання, яке здебільшого є польського виробництва. Спільно  з польськими колегами був виданий підручник «Відновлювальні джерела енергії», який став основою для вивчення однойменної дисципліни студентами всіх спеціальностей академії.

У 2012 році разом з німецькою фірмою «ХАКА» Академія створила та відкрила навчально-виставкову залу з найсучаснішим обладнанням, що використовується зараз в галузі свинарства. Дана форма співпраці надає можливість нашим студентам проходити своє практичне навчання на новітніх зразках техніки, а німецька фірма використовує вищезазначену залу для розширення своєї клієнтської бази.

За аналогічним алгоритмом у тому ж 2012 році на базі  Академії було  створено навчально-виставкову площадку австрійської  фірми «Пьотінгер», де наші студенти мають змогу вивчати найновітніші моделі різноманітної сільськогосподарської техніки виробництва вищевказаної фірми.

З 2010 року і по теперішній час відбувається значне розширення співпраці Академії з різноманітними університетами, установами та організаціями Республіки Польща. У зв’язку з цим у 2012 році для покращення вивчення студентами та викладачами Академії польської мови було запрошено польського викладача пані Моніку Лотош, а з 2015 року по теперішній час відповідну посаду обіймає фахівець мовного центру Моніка Пацукевіч.

Відповідна ініціатива Академії була помічена та схвалена польською стороною і,  як наслідок, у 2013 р. за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Харкові та фонду «Допомога полякам на сході» відбулося офіційне відкриття на базі Академії «ПОЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ», який очолювали з 2013 р. по 2018 р. Кощенко Олена Миколаївна, а з 2018 р. по теперішній час Делія Тетяна Миколаївна.

«Польський центр» є осередком вивчення всіма бажаючими польської мови та поширення польської культури на теренах не тільки Академії, але і всієї Полтавщини. В жовтні 2013 року в Полтавській державній аграрній академії відбувся офіційний візит Польської делегації з метою моніторингу діяльності центру.

На базі «Польського центру» пані  Моніка Лотош займалася проведенням лекцій з Польської мови для українських студентів та організацією різних заходів таких, як: Святкування Дня незалежності Польщі яке відбулося 16 вересня 2013 року; відкритий урок «Напередодні Різдва» (19 грудня 2013 року); святкування 200-річча з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (10 березня 2014 року); Круглий стіл Міцкевич-Шевченко (27 березня 2014 року); святкування великодніх свят (17 квітня 2014 року); лекція «Ян Красський Польський шлях свободи» (14травня 2014 року); дні Європи в Полтаві (17 травня 2014 року).

Основними напрямками діяльності «Польського центру» є: допомога у вивченні польської мови; організація конференцій, семінарів, круглих столів, спрямованих на поширення знань про Польщу, її культуру, науку і мистецтво, проблеми польсько-українських відносин; популяризація польських наукових досягнень в Україні; налагодження співпраці з установами Польщі; розширення інформації про польські університети, надання можливості навчання в польських університетах, включаючи Подвійну програму дипломів за умови навчання українських студентів у Польщі; поширення інформації про європейські програми та ініціативи у сфері освіти.

З 2012 року студенти магістри Академії мають можливість під час навчання в нашій академії, одночасно навчатися в різноманітних польських ВНЗ та отримувати паралельно з українським дипломом, ще й польський диплом державного зразка, який дає можливість працевлаштування в країнах Європейського Союзу без проходження процедури нострифікації українського диплому та без отримання дозволу на працевлаштування на території ЄС.

У 2013 році відбулося cтворення консультаційного центру дистанційного навчання студентів ПДАА у м. Лімассол (Кіпр) на базі компанії INECO Capital LTD, а у січні 2014 р.  аналогічний центр був cтворений у м. Тбілісі (Грузія) на базі навчального центру «Кавкасія+».

Відносно баз практики студентів за кордоном, слід зазначити, що наші студенти мають можливість проходити ознайомчу закордонну  практику і стажуватися у таких країнах, як Польща, Угорщина, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Канада, США і навіть Австралія та Нова Зеландія.

 

Щороку на базі Академії відбуваються міжнародні семінари, конференції також закордонні фахівці читають свої лекції або проводять  семінарські заняття  для студентів та аспірантів Академії.

  В рамках вищезазначеної співпраці до викладацької діяльності в Академії в різні часи були залучені провідні фахівці науково-дослідних установ підприємств, організацій та науково педагогічні кадри з провідних закладів освіти зарубіжних країн таких як:

Академія з 2014 року активно приймає участь у програмах  академічної мобільності Еразмус+, від так співробітники Академії Горб О.О. (професор кафедри екології збалансованого природокористування та захисту довкілля, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи),  Писаренко В.В. (д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу), Вакуленко Ю.В. (доцент кафедри інформаційних систем та технологій),  Дорофєєв О.В. (професор кафедри менеджменту), Капіталова Т.І. (начальник відділу міжнародних зв’язків), Кощенко О. М (керівник польського центру) проходити науково-педагогічні стажування на базі даного проекту.

В рамках програми Еразмус+ Академія уклала міжінституційні угоди з такими закладами вищої освіти, як Університет прикладних наук Нюртинген-Гайслинген (Німеччина) 2014-2021 р.р., Університетом «Хоенхайм» (м. Штудгард, Німеччина) 2014-2020 р.р., Вища школа торгівлі та послуг у Познані (Польща) 2014-2021 р.р., Університет природничих наук у м. Познань (Польща) 2017-2019 р.р., Вища школа Бізнесу в м. Домброва Гурнича (Польща) 2017-2020 р.р.

З огляду на це, студенти Конопля Анастасія (факультет економіки та менеджменту) та Самбурська Карина  (факультет економіки та менеджменту), Дінець Юлія (факультет економіки та менеджменту) у 2016-2017 навчальному році проходили стажування в Вищій школі торгівлі та послуг у Познані (Польща).

В межах академічної мобільності з Університетом «Хоенхайм» Кожушко Сергій (магістр факультету економіки та менеджменту), Ткаченко Ярослава (магістр факультету агротехнологій та екології) навчалися на курсі економіка та бізнес адміністрування у 2016-2017 навчальному році. Аспірант кафедри маркетингу Березницький Костянтин проводив наукові дослідження на базі Університету відповідно до  теми дисертаційного дослідження.

Полтавська державна аграрна академія та Академія WSB у м. Домброва Гурнича (Польща) 2016 року уклали угоду про співпрацю, метою якої є функціонування проекту «Паралельний європейський диплом».

Проект «Паралельний європейський диплом» надає можливість студентам Академії отримати диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах Європейського Союзу.  Протягом 4 років функціонування проекту на ньому навчалося понад 200 студентів, отримали дипломи європейського зразка, успішно виконавши навчальний план, 61 студент.

Студенти Академії приймають участь у програмі європейського союзу Еразмус + щодо міжнародного молодіжного обміну на тему: «YOUTH for YOUTH», зокрема голова студентської ради Томенко Дмитро.

З 03 вересня 2018 року по 07 грудня 2018 року студент факультету агротехнологій та екології Подлєсний Андрій навчався у закордонному закладі вищої освіти  Universite de Strasbourg (Франція).

Співробітники Академії Самойлик Юлія та Герелес Анна у 2017 році прийняли участь у програмі обміну факультету (FEP) Міністерства сільського господарства США (USDA) під егідою іноземної сільськогосподарської служби, яка була створена в 1995 році. Метою програми  залучення в США інструкторів з сільськогосподарських закладів вищої освіти для підвищення знань та вмінь викладати економіку сільського господарства, маркетинг і управління агробізнесом в ринковій економіці.

Сьогодні науково-педагогічний персонал Академії продовжує плідну співпрацю з Центром Агрономічних досліджень провінції Ено (Бельгія), яка розпочалася у 2003 році. Завдяки цій співпраці з короткотерміновими візитами Бельгію відвідують наші співробітники, а науковці від нашої Академії мають можливість опановувати навички роботи на Європейському лабораторному обладнанні. У 2019 році було відкрито інформаційний стенд, на якому розміщено інформаційні джерела про Бельгію, а саме про туризм, культуру та освіту в провінції Валонія, кожен бажаючий має можливість користуватись даною літературою

2018 рік відкрив для студентів Академії можливість проходження закордонної практики (стажування) в такій країні, як Болгарія. А у 2019 році в Академії стартувала програма відновлена під егідою британського міністерства сільського господарства DEFRA, британського міністерства внутрішніх справ Home Office та британським державним органом протидії сучасному рабству. В рамках даної програми студенти Академії мають можливість проходити закордонну практику (стажування) у Великобританії.

Одним з Операторів даної програми є організація Concordia (UK) Ltd, яка співпрацює з агенціями по даній програмі в Україні. Представники фірми Concordia декілька разів за сезон відвідують кожну ферму, спілкуються зі студентами, інспектують умови житла та роботи, які суворо контролюються урядом Великобританії через ліцензійний орган GLAA, мета якого в першу чергу це протидія сучасного рабству.

В 2019 році за підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (АА) Самойлик Юлія Василівна доцент кафедри економіки підприємства проходила стажування в Інституті аграрного розвитку  в країнах з перехідною економікою ім. Лейбніца (ІАМО) в м. Галле (Німеччина) в рамках пілотного проекту із сталої інтернаціоналізації науково-дослідних структур України в умовах глобалізації агропродовольчого сектору України (UAFoodTrade).

У рамках реалізації співробітництва за офіційними угодами, діючими між Полтавською державною аграрною академією та Опольським університетом (Польща) протягом 2019 року науково-академічне стажування пройшли такі співробітники Академії, як Нагорна С.В. (доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля), Єремко Л.С. (доцента кафедри рослинництва), Баган А.В. (доцента кафедри селекції, нассіництва та генетики),  Юрченко С.О. (доцента кафедри селекції, нассіництва та генетики), Мінькова О.Г. (доцента кафедри інформаційних систем та технологій).

У 2019 році Сахно Т. В. доктор хімічних наук презентувала доповідь на тему «Синтез наночастинок заліза шляхом термічного розкладання дііроннонакарбоніла в іонній рідині і потенційне використання феромагнітних дисперсій для змішувальних дослідженнях в рідинах вихідних матеріалах» на наукових Національних зборах АСS в Орландо, штат Флорида на яких присутні понад 12000 учасників (фахівців з хімічних дисциплін) з усього світу.

Нині завдяки широким та міцним міжнародним зв’язкам Академії більше ніж із 21 країнами світу (Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Австрія, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Ірландія, Турція, Бельгія, Болгарія, США, Сінгапур, Китай, Австралія) студенти мають можливість проходити ознайомчу практику (стажування) за кордоном та приймати участь у стипендіальних програмах, а науково-педагогічний персонал Академії проходити міжнародне стажування та підвищення кваліфікації.

Отже, Полтавська державна аграрна академія постійно розширює міжнародні зв’язки, зокрема, останніми роками поглибилюється співпраця із навчальними закладами країн Європейського Союзу. Особливо актуальними є питання стратегічного розвитку стосунків європейських та українських університетів, співпраці між вищими навчальними закладами різних секторів господарства країн ЄС, розвитку співпраці у напрямку науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт між українськими та європейськими університетами.