Факультет агротехнології та екології

Це один з найстаріших факультетів академії. Становлення його припадає на 1920-ті роки. За 85 років існування на факультеті  підготовлено понад 8000 вчених агрономів. Факультет має сертифікат про Державну акредитацію (IV рівень) Міністерства освіти і науки України №177058 від 20.07.2004 р.

Факультет очолює к.с-г.н., доцент Маренич Микола Миколайович.

Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій та екології

Деканат

Про факультет

Історія факультету

Склад факультету

Наукова робота

Спеціалізована вчена рада К55.859.03

Навчальна робота

Організаційно-виховна робота

Практична підготовка

Випускники минулих років

Випускники агрономічного факультету: Практичний підхід до розвитку аграрної освіти

Перспективи працевлаштування

Студентське самоврядування

Положення про вчену раду факультету

Новини факультету агротехнологій та екології

Кафедри:

  1. Захисту рослин - завідувач, професор, д.с.-г.н. Писаренко Віктор Микитович.
  2. Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля - завідувач, професор, д.ек.н. Самойлік Марина Сергіївна.
  3. Землеробства і агрохімії - завідувач, доцент, к. с.-г. н. Міщенко Олег Вікторович.
  4. Рослинництва - завідувач кафедри рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гангур Володимир Васильович
  5. Селекції, насінництва і генетики - завідувач, професор, д.с.-г.н. Тищенко Володимир Миколайович;
  6. Біотехнології та хімії - завідувач,доцент, к.х.н. Ромашко Таміла Петрівна.