Атестаційні справи здобувачів вчених звань

Учений секретар - Булах Тетяна Вікторівна

Адреса – адміністративний корпус, каб. 16;

тел. (0532) 56-99-23;    моб. (050) 713 07 73 

e-mail: bulakh@pdaa.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавського державного аграрного університету, затвердженого наказом ректора університету від 01.09.2021 № 251
  2. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16
  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 № 174 «Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17
  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2021 р. № 322 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-21/print
  5. Постанова Кабінету Міністрів України  від 19.08.2015 № 656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF

 

Етапи атестації здобувачів вчених звань професора, доцента

Перелік країн, що входять до ОЕСР та ЄС

Науково-педагогічні працівники, які отримали атестати професора, доцента: